Gruppen-3a-328x120

Salig blandning i Farstorps vägkyrka

Salig blandning i Farstorps vägkyrka

Sedan 1990 har Farstorp bedrivit Vägkyrka, två veckor varje sommar, något församlingen numera är ensam om i Hässleholms kommun. I årets digra program, som sträcker sig från den 24 juni till den 5 juli, bjuds på underhållning, skön musik och andakt i kyrkan. Därefter kaffeservering, konst och hantverk i församlingshemmet.

– Vi vill knyta människor till kyrkan under lättsamma former. Sedan behöver vi nog anstränga oss mer för att nå yngre, säger Staffan Andersson, en av volontärerna bakom satsningen.

Bilden visar Staffan Andersson och Ulla Stridsberg.
Staffan Andersson och Ulla Stridsberg hälsar alla besökare välkomna både till dagliga aktiviteter i kyrkan och till kaffeservering i församlingshemmet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kyrkans poäng är att vara ute bland människor, säger prästen Staffan Örneskans entusiastiskt, och det är en fantastisk gemenskap här.

Att han fyllt 89 år hindrar honom inte från engagera sig där det behövs för Svenska kyrkan. Om humor i kyrkan och i Bibeln kommer han att tala på gudstjänsten den 29 juni.

Vid det tillfället kommer Staffan Örneskans följdriktigt ha några komiker vid sin sida, nämligen Mats Olofsson, Micke Andersén och Johnny Olofsson. Alla med sina rötter i bygden. Mats och Johnny har till och med en bakgrund som engagerade ungdomar i Farstorps församling.

Sist det begav sig när dessa muntra herrar besökte Farstorp räckte inte kyrkans 150 sittplatser till för alla besökare. Men i år kommer det att ordnas med högtalare och stolar även utomhus för att klara den väntande anstormningen.

Till andra säkra kort – när det gäller underhållningen – kan Paul Skoog från Furuboda, Dan-Inge Olsson, Rune Lindqvist och Arne Dahlström räknas.

Nya för i år är Rosita Olsson som sjunger skånska visor och Maria Jönsson, som är kantor, bosatt i Tjörnarp men verksam i södra delen av Skåne. Andakterna står i regel församlingens egna lekmän för. Ulla Stridsberg kommer bland annat tala om betydelsen Ylva Eggehorns poesi fått för Sveriges kristna.

För den hembygdsintresserade kommer Farstorpsböckerna, som framlidne Lars Lindberg varit redaktör för, att finnas för försäljning.

Bilden visar Lars Lindbergs böcker.
Framlidne Lars Lindberg var redaktör för en hel rad Farstorpsböcker, som nu säljs på plats till förmån för vägkyrkan. Hans hustru Gunilla kommer också att gästa vägkyrkan.

Även konst, konsthantverk och äldre, dokumentära fotografier kommer att visas, i samband med serveringen i församlingshemmet. Lennart Nilsson, Tyringe, visar snickerier, Evy Hedin handmålade kort och Anita Ekenstierna silverarbeten.

Vägkyrkan samlar närmare 700 besökare varje år och de kommer till 90 procent utsocknes ifrån.

– Det blir i praktiken en form av hemvändardagar, då många får möjlighet att möta gamla bekanta, påpekar Staffan Andersson.

Hela arrangemanget hade dock varit omöjligt att genomföra utan volontärer, i år 24 stycken. De ser bland annat till att det blir hembakat som serveras vid kaffeborden dag efter dag. Detta i en tid då det tycks vara allt svårare att rekrytera frivilliga krafter. Men något fullödigt svar på varför Farstorpsborna är så tjänstvilliga tycks inte gå att få.

– Det är antagligen något i rötterna och traditionen här, säger Staffan Andersson. Vi är en föreningsbygd där man varit van att jobba ideellt.

Bilden visar Staffan Örneskans, präst, Ulla Stridsberg, Anita Lennartsson, Bertil Thorson och Staffan Andersson.
Totalt 24 volontärer axlar ansvaret för årets vägkyrka, bland andra Staffan Örneskans, präst, Ulla Stridsberg, Anita Lennartsson, Bertil Thorson och Staffan Andersson.

Framtidsandan i byn kan också sägas symboliseras av det utegym som nyligen invigdes vid byns idrottsplats.

Aktuella tider för Vägkyrkan är 13.00-16.00 på vardagar. Med undantag för lördagens gudstjänst den 29 juni då det är 18.00 som gäller.

De kollekter som samlas in går till Ukraina. Pengarna förmedlas av Rolf Tillman, som ordnat läger för Tjernobylbarn i många år och har upparbetade kontakter.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se