torsjö live vers2

L-budget: Färre politiker och mer bidrag till skolan

L-budget: Färre politiker och mer bidrag till skolan

Färre politiker, satsningar på skolan genom utnyttjande av statsbidrag och pengar till åtgärder och tillsyn av Finjasjön. Det är några av förslagen i Liberalernas budgetförslag för Hässleholms kommun.

Bilden visar bruna klumpar i vattnet.
Liberalerna vill avsätta pengar till Finjasjön, både för åtgärder för minskad näringstillförsel och för miljötillsyn. Så här såg det ut strax norr om Björkvikens badplats den 25 maj.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Liberalerna är ett av de tre stödpartier som lovat se till att S och M får igenom sin budget i kommunfullmäktige på måndag. Men det finns ändå en del som skiljer L-budgeten från denna.

I Liberalernas budget försvinner en ordförande i varje kommunal nämnd, vilket sparar drygt fyra miljoner kronor per år. Partiet anser att det räcker med en vice ordförande istället för de två som finns idag.

Partiet drar också ned på partistödet med 300 000 kronor 2025, enligt sin tidigare motion.

L föreslår satsningar på skolan, men hoppas att det mesta av pengarna kommer från statsbidrag. Det gäller sociala team, lovskola, läromedel, lärarassistenter och språkförskola. 3 miljoner kronor avsätts från kommunens driftbudget till speciallärare som också delvis finansieras med statsbidrag. Totalt 3 miljoner kronor, 1 miljon per år 2025-2027 avsätts till elevhälsa.

Stadshuset ska bli bostäder om L får bestämma. Kommunens kontorverksamhet får då flytta till tidigare Ekorrens lokaler bredvid Havremagasinet.

Bilden visar Hässleholms stadshus.
L vill bygga om Hässleholms stadshus till bostäder. Foto: Berit Önell

L vill också utreda om kommunen kan köpa hemtjänstens mat av Region Skånes nya kök i Kristianstad, något som i så fall ska spara 3,2 miljoner kronor jämfört med att Hässlehem ska bygga ut Bokebergsgårdens kök.

Kombitjänster för deltidsbrandmän får vara kvar, till en kostnad av 1,5 miljoner per år. Europaforum återuppstår, vilket kostar 500 000 kronor. 1 miljon kronor satsas på p-skiva i stadskärnan. Stortorget ska också bli mer levande, enligt förslag i det tidigare så kallade bidprojektet.

Åtgärdsplanen för att rädda Finjasjön, främst genom minskad näringstillförsel, får hos L kosta 500 000 kronor 2025, 1 miljon 2026 och ytterligare 1 miljon 2027. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får dessutom 150 000 kronor för att förbättra miljötillsynen över sjön.

Stödet till studieförbunden återinförs.

Upprustning av Alslingan för 9,5 miljoner kronor prioriteras i investeringsbudgeten.

Exploateringsbudgeten innehåller extra pengar från L till ett bostadsområde vid campingen i Vinslöv, villatomter och industrimark i kransorterna och medfinansiering av en gång- och cykelväg längs riksväg 23 mot Sösdala. Beloppens storlek är sekretessbelagda av hänsyn till kommande upphandlingar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se