Gruppen-3a-328x120

Mörkade PFAS-svaren – nu delas information ut med fisken

Mörkade PFAS-svaren – nu delas information ut med fisken

Hässleholms kommun fick svar på PFAS-proverna i fisken från Finjasjön långt innan de offentliggjordes. Det visar kommunens mejlväxling med Livsmedelsverket. Länsstyrelsen hann också godkänna ett formellt förslag till beslut om tillfälliga lokala kostråd där barn och unga under 18 år rekommenderas att äta fisken högst två-tre gånger per år.

Inget beslut är fattat, men informationsblad om kostråden på flera språk är redan klara och ska delas ut i sommar till alla som hämtar gratis matfisk från kommunens reduktionsfiske.

Bilden visar utdelning av fisk från vårdfisket i Finjasjön.
Kommunen fortsätter att skänka bort fisk från Finjasjön och personer med thailändsk bakgrund hämtar ofta stora mängder. Men nu finns information på olika språk för utdelning. Bilden togs vid reduktionsfisket hösten 2017. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det finns flera olika gränsvärden och rekommendationer för PFAS i fisk. Miljökvalitetsnormen överskrids inte enligt de nya proverna på fisk från Finjasjön. Men tolerabelt veckointag, TVI, innebär egentligen att en vuxen som äter fisken högst en gång i veckan, enligt det nu föreslagna rådet får i sig för mycket PFAS inte tillförs från fler källor.

Kommunens tekniske chef Mats Svensson berättar att informationen går ut på svenska, engelska, arabiska och thailändska. Den ska både publiceras på kommunens hemsida och delas ut på papper av Mats Bengtsson som ansvarar för reduktionsfisket.

– De ligger utskrivna, säger Mats Svensson.

Viktigt att informera redan nu

Det står i informationen att beslut om lokala kostråd för fisken kommer att fattas längre fram.

– Vi tycker ändå att det är viktigt att informera nu. Det är så många människor som hämtar stora volymer och som har problem med språket, säger Mats Svensson.

Det är inte aktuellt att sluta dela ut fisken som matfisk och djurfoder.

– För sjöns hälsa är det viktigt att fortsätta med fisket och vi har beslutat att dela ut den. En del går till rötning och blir biogas, men vi skänker bort det mesta, säger Mats Svensson.

Djurfodret hamnar delvis också i djur som människor äter, exempelvis vildsvin och kräftor.

Mats Svensson säger att han blev lite överraskad över att värdena inte var högre med tanke på de värden som uppmätts i sjövattnet och i reningsverket.

– Det som kom ut i sjön under översvämningen kanske inte har hunnit ge utslag i fisken än, säger han.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun. Foto: Lotta Persson

Han har också hört att provtagningen från 2019, som visade högre värden, kanske inte är jämförbar eftersom man numera är mer noga med att förhindra att provtagarna kontaminerar proverna genom exempelvis kläder med PFAS. Men han anser att nya prover bör tas om något år.

– Det bör absolut följas upp, säger han.

Han säger att han fick provsvaren den 26 juni och inte vet när de var klara. Diariet har inte heller något registrerat före detta datum.

Frilagt fick inte ut provsvaren

Frilagt fick del av provsvaren för fisken den 27 juni, samma dag som kommunen skickade ut ett pressmeddelande med information om dem – men utan en enda siffra. En vecka tidigare, den 20 juni, frågade vi per mejl om provsvaren var klara och bad att i så fall få dem.

– Vi får slutrapporten under nästa vecka som det ser ut nu. Precis som för vattnet planerar vi gå ut med ett pressmeddelande då, svarade Mathias Jönsson, tekniska förvaltningens projektledare för Finjasjön och den som beställt provtagningen, samma dag.

Han berättade alltså inte att provsvaren var klara och lämnade varken ut dem eller konsultföretaget Callunas utkast till rapport, trots att de bör ha varit offentliga och att både Livsmedelsverket och länsstyrelsen redan måste ha fått dem.

Bilden visar Mathias Jönsson.
Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen som beställt provtagningen, lämnade inte ut dem till Frilagt trots att de var klara. Foto: Urban Önell

Den 19 juni kontaktade kommunens livsmedelsinspektör Maria Svensson Sabina Litens Karlsson, medicine doktor, toxikolog och nutritionist på Livsmedelsverket. Av mejlet framgår att det är första gången de har kontakt, men också att Livsmedelverket redan haft en dialog med Calluna. Maria Svensson skriver att kommunen har några kompletterande frågor om spridningen av fisken och de lokala kostråden.

Råden gäller alla fiskarter.

Beslutsförslag klart

Den 24 juni tillstyrks kommunens förslag till kostråd avJohan Wagnström, enhetschef på länsstyrelsens fiske- och restaureringsenhet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: “Införa ett lokalt kostråd för matfisk fiskad i Finjasjön med anledning av de förhöjda halterna av miljögiftet PFAS. Barn, unga, de som planerar att bli gravida, gravida och ammande bör inte äta fisk från Finjasjön oftare än 2–3 gånger per år. Övriga kan äta fisken 1 gång per vecka. Det lokala kostrådet gäller tillsvidare, eller tills nya mätningar visar andra resultat, eller att det kommer nya nationella kostråd kring PFAS”.

Beslut ska fattas den 27 augusti.

Bilden visar länsstyrelsens mejl till kommunen.
Länsstyrelsen hann göra en bedömning av förslaget till beslut om lokala kostråd innan kommunen offentliggjorde provsvaren.

Sabina Litens Karlsson har rekommenderat Hässleholms kommun att införa de lokala kostråden. Hon hade läst igenom delar av Callunas rapport innan hon fick mejlet av kommunens livsmedelsinspektör Maria Svensson den 19 juni.

Inte äta regelbundet av fisken

Sabina Litens Karlsson förklarar att det än så länge inte finns några nationella kostråd för PFAS i fisk i Sverige. Istället används oftast de råd som gäller kvicksilver i insjöfisk. Dessa säger att kvinnor som är eller försöker bli gravida eller ammar bör äta sådan fisk högst två-tre gånger per år, övriga högst en gång per vecka. De lokala kostråden för Finjasjöfisken utgår från detta, men skärps genom att extra försiktighet för barn och unga läggs till.

Anledningen är att det fiskas mycket i sjön i konsumtionssyfte och att en stor del av fångsten i reduktionsfisket skänks bort som matfisk. Den som går till vildsvinsfoder och kräftfiske blir också mat till männisor.

Är det lämpligt att fortsätta skänka bort den?

– Det var därför jag tryckte på att det är viktigt att kostråden går fram till dem det berör och på olika språk. Det är inte att rekommendera att äta regelbundet flera gånger i veckan av den här fisken.

– Jag tolkade det som att de redan gått ut med information. De pratade om att de skulle ta fram material. Det känns verkligen bra att det kommer ut information, säger hon.

Gränsvärden vid försäljning gäller

Hon berättar att det finns fastställda gränsvärden för fisk som säljs.

– Gränsvärdena för fisk som skänks bort bör vara desamma som vid försäljning, säger hon.

Men gränsvärdena säger ingenting om hur mycket fisk man bör äta. Gädda ligger på 7,0 mikrogram per kilo (samma som nanogram per gram) för PFOS. För övriga fiskarter som testats i Finjasjön är gränsvärdet 35.

Bilden visar fisk från Finasjön.
Fisken som tas upp vid reduktionsfisket är mört och braxen. Foto: Berit Önell

Finjasjöfiskens PFAS-halter är alltså lägre än dessa gränsvärden som dock tas fram på ett sätt som kan ifrågasättas. Medlemsländerna skickar in underlag för halter som de uppmätt. Sedan används ett genomsnitt efter att de allra högsta värdena kapats av.

– Det är inte alltid slumpartat. Om ett land har mycket försäljning av fisk kan de välja ut högre värden från förorenade områden. Det kan förekomma, säger Sabina Litens Karlsson.

– Det ska vara ett genomsnitt, men det är inte alltid det är så.

Gränsvärdena för försäljning uppdaterades senast 2022.

Inte strikt användning av TVI

Tolerabelt veckointag, TVI, är enligt Sabina Litens Karlsson något som inte ska användas strikt.

– Det gäller hur mycket en person kan äta varje vecka i genomsnitt under en hel livstid. Om man överskrider det i perioder leder det inte automatiskt till risker. En viktig aspekt är att fisk är väldigt nyttigt. Därför är det viktigt att väga riskerna mot varandra, säger hon.

TVI är inte heller en exakt siffra utan ett modellerat värde.

– Efsa har utgått från en kvinna på 35 år, hur mycket kan hon maximalt lagra på sig tills då hon blir gravid utan att fostret får ett minskat antikroppssvar, vilket är den känsligaste effekten och den som TVI baserats på, säger hon.

Hon förklarar att ingen utförlig risk-nyttabedömning gjorts förut. Men Efsa har fått i uppdrag att göra en stor utvärdering av fisk där detta ingår liksom olika hållbarhetsfaktorer. Denna bedömning ska leda till nya riktlinjer som väntas bli klara under 2025.

– När Efsa är klara ska det göras ett omtag av alla kostråd till fisk. Det ligger ett par år fram i tiden.

Tills de nya riktlinjerna är klara kan tillfälliga lokala kostråd tas fram.

Men PFAS kommer väl från mycket annat än fisk?

– Fisk är vår främsta källa till PFAS, om vi inte har en förorenad dricksvattenkälla, då kommer det främst därifrån, säger Sabina Litens Karlsson.

Hon har tagit del av Regitos provtagning på fisk i Finjasjön 2019 då högre halter konstaterades.

– Den information jag fick var att det var ett fåtal fiskar. Troligen har proverna inte tagits på rätt sätt. Det fanns nog inga förhållningsregler då. Det kan också vara slumpen att man hittar dem med högst halter.

– Nu har de provtagit relativt många fiskar. Det är en bra mätning med tillräckligt många fiskar i olika områden i sjön.

Förbud mot användning av PFAS på väg

Livsmedelsverket har inga särskilda rekommendationer om hur ofta insjöfisk ska undersökas för PFAS.

– Men miljökvalitetsnormen är på gång att sänkas. Man ska försöka minska bidragen av PFAS som finns i naturen. Fisken är en lite svår fråga eftersom den är så nyttig, men Efsa kan komma fram till att man behöver minska intaget även av fisk.

– Det viktigaste egentligen är att sluta släppa ut de här ämnena och det är på gång ett förbud mot hela gruppen ämnen. Det ligger ett förslag hos Europeiska kemikalieinspektionen som svenska Kemikalieinspektionen tillsammans med tre andra länder tagit fram.

Helene Annadotter och Johan Forssblad på konsultföretaget Regito i Vittsjö, som gjorde mätningarna 2019, säger att de följde de regler som gällde då, men konstaterar att rutinerna skärpts sedan dess.

– Men det är svårt att säga om det egentligen blivit bättre. Om de hade mätt varje fisk hade det blivit större variation, nu är det ett snitt, säger Johans Forssblad.

Sett till tolerabelt veckointag blir det inte heller så stor skillnad. 2019 nåddes TVI för en vuxen på cirka en månad.

Berit Önell

Läs mer:

2024-06-27 PFAS i Finjasjöfisk: Lokala kostråd men fortsatt gratis utdelning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se