torsjö live

Reningsverket släpper avloppsslam i naturen

Slambilarna töms på otäta plattor vid bäcken bakom reningsverket – och avloppsslammet rinner ut i naturen. Efter en anmälan till miljökontoret måste Hässleholms vatten nu förklara sig. Enligt vd Henrik Brink används plattorna till avloppsslam som är olämpligt för reningsverket på grund av partiklar eller tungmetaller. Det ska ligga och torka och sedan köras till […]

Inget allmänt möte om höghastighetståg

Kommunen inbjuder inte till något allmänt möte om höghastighetstågen i höst. Därmed uppfylls inte löftet som gavs vid ett seminarium under Europaforum i augusti. – Det blev kanske lite missuppfattning om det här, säger nu Richard Heingard, kommunens utvecklingsstrateg för infrastruktur, som gav löftet på Europaforum. Lars Nord, kritisk invånare, är besviken och planerar ett […]