torsjö live

Grundvatten provtas vid slamtorkbäddar

Efter Frilagts avslöjande och provtagning, som visade höga halter tungmetaller vid slamtorkbäddarna bakom reningsverket, kräver miljökontoret nu att Hässleholms vatten tar grundvattenprover. Proverna ska tas både uppströms och nedströms slamtorkbäddarna som av allt att döma läckt ut oidentifierat avloppsslam i naturen under många år. Tätheten mot marken ska kontrolleras och bäddarna förses med en tät […]

Vision om omsorg men inga pengar

Alla politiska partier i kommunfullmäktige erbjuds att vara med och diskutera omsorgens framtid. Omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson fick gehör för sin inbjudan, men nej till det yrkade tilläggsanslaget för i år på 33,4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att årets underskott i omsorgsnämnden ska hänskjutas till över- och underskottshanteringen nästa år. Kommunchefen Bengt-Arne Persson […]