torsjö live vers2

Förnekar allt ansvar för förorenad bäck

Hässleholms vatten överklagar föreläggandet från miljönämnden om att bolaget ska utreda föroreningarna i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket. – Föreläggandet har fel adressat, skriver Hässleholms vatten och bestrider kravet på alla punkter. Enligt bolaget har inget avloppsvatten avletts till Sötekärrsbäcken de senaste 100 åren. Därför måste de uppmätta föroreningarna komma från någon annan. Miljöchef Sven-Inge Svensson överväger […]

Både nostalgi och framtidstro

Andra dagen på Torsjö Live bjöd både på nostalgi och framtidstro. Många hade givetvis lockats till årets musikfest för att få lyssna till säkra kort som Mikael Wiehe, Plura, Ebba Forsberg, Janne Schaffer och Carola. Nyfikna samlades även för att lyssna på artisten Tomas Andersson Wij. Han  har blivit känd för allmänheten först på senare […]