torsjö live

Förfallen fastighet ska omvärderas före köp

Kommunledningen fick inte med sig en enda fullmäktigeledamot från oppositionen i att köpa den förfallna fastigheten bakom Netto, Hässleholm 88:30, för 14,3 miljoner kronor. Fullmäktige godkände inte priset utifrån värderingarna som visat ett betydligt lägre värde, först 6,2 miljoner kronor och sedan 10 miljoner kronor. En ny värdering ska nu göras av annan värderare, enligt […]