torsjö live vers2

I vår kommun råder förbud att tända brasan med papper

Förvaltningsrätten i Malmö hanterar sedan i höstas överklagandena av Hässleholms kommuns beslut om ny renhållningstaxa och nya renhållningsföreskrifter från oss i Sörby Byalag. Kommunala beslut måste överklagas inom tre veckor och föreskrifterna antogs av en knapp majoritet först en månad efter taxebeslutet. Därför var vi tvungna att göra två överklaganden och de behandlas nu som […]