torsjö live vers2

Lokala vattenmiljöer i projekt för Östersjön

Övergödning och brunifiering i Helgeåsystemet, inklusive Finjasjön, påverkar Östersjöns vattenkvalitet. Problemet diskuteras därför i ett större miljöprojekt som även sträcker sig till Tyskland, Polen och Lettland. På torsdagen hölls en workshop i Hässleholm med deltagare från sex berörda kommuner, Helgeåns vattenråd och näringar som skog, lantbruk, vattenkraft med flera. – Det var första gången vi […]

Överförmyndares ansvar är stort

Per-Åke Purk har i kölvattnet av den politiska turbulens vi upplevt i Hässleholms kommun fått lämna sin ”post” som överförmyndare. Undertecknad har sökt överförmyndare Purk sen före årsskiftet och bett densamme ringa upp. Detta har Purk underlåtit att göra. Saknaden efter Purk synes av detta skäl och andra vara ringa. Frågan om överförmyndare och deras […]