torsjö live vers2

Finja får kommunal fiber redan i år

Finja får kommunal fiber redan i år, trots att utbyggnaden enligt den tidigare presenterade tidplanen skulle ske först 2019. I onsdags inbjöd kommunen till hela fyra informationsmöten i Finja skola: klockan 16, 17, 18 och 19. – Vi ligger lite före i tidplanen och det krävs inte så mycket extraarbete för att koppla upp Finja […]