torsjö live vers2

Kommunjuristen diarieförde inte handlingar om våtmarken

Hässleholms kommunjurist Magnus Gjerstad diarieförde inte mejlväxlingen med kommunala bolaget Hibab angående utredningen av en våtmark på Hovdala förrän Frilagt ställde frågor om den. Då hade det gått en och en halv månad. Hibab har tid på sig för ett yttrande till den 18 februari, men kommunekologen Lars-Erik Williams har redan skickat in en intresseanmälan […]