Gruppen-3a-328x120

Kommunen slipper utreda misstänkt fenoltipp

Tekniska nämnden slipper utreda den gamla tippen på kommunal mark intill Sötekärrsbäcken. Länsstyrelsen har nu upphävt miljönämndens krav på en provtagningsplan för tippen som misstänks läcka ut bland annat fenol, vilket skulle kunna förklara föroreningarna och det uppvärmda vattnet i bäcken. Men länsstyrelsen anser inte att miljönämnden bevisat att tippen innehåller fenol eller andra allvarliga […]