Skyller smutsvattensvamp på trasigt avloppsrör från förra året

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

När miljökontoret frågar om någonting i reningsverket kan ha bidragit till de senaste veckornas tillväxt av smutsvattensvamp i Finjasjön hänvisar Hässleholms vatten till förra årets utredning. Bolaget hävdade då att den uppmärksammade smutsvattensvampen berodde på ett sönderkört avloppsrör som tagit in dräneringsvatten från en åker. Hässleholms vatten har också sagt nej till utökade vattenprover i […]