torsjö live vers2

Smutsvattensvampen kan utredas i två parallella projekt Länsstyrelsen studerade fenomenet

Nu ska smutsvattensvampen i Finjasjön och bäckarna vid reningsverket utredas, troligen i två olika projekt. Algexperten Heléne Annadotter på Regito ska i miljönämndens regi forska om sjöns allvarligt försämrade status. Pengar ska också sökas av Havs- och vattenmyndigheten. Marie Eriksson på länsstyrelsen vill snarast spåra orsaken till förekomsten av smutsvattensvamp, en bakterie som förknippas med […]