torsjö live vers2

Förnekar även läckande bräddmagasin vid reningsverket

Bräddmagasinet, dammen där reningsverket i Hässleholm släpper ut delvis renat avloppsvatten vid hög belastning, fungerar precis på det sätt det konstruerats för och påverkar inte anmälaren eller omgivningen på ett negativt sätt. Det förklarar det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten i ett svar till miljökontoret efter en anmälan om att bräddmagasinet utgör en olägenhet eftersom det […]