torsjö live vers2

Experten sågar kommunens parallella diarieföring

– Så får de ju inte göra, säger Nils Funcke, sedan många år expert på bland annat grundlagens offentlighetsprincip, om att Hässleholms kommun lägger in vissa offentliga handlingar i ett system där de inte syns istället för att diarieföra dem. Han betonar att det avgörande, oavsett tekniskt system, är vilken status varje enskild handling har. […]