Tekniska nämnden föreslås inte få fordonsansvar

Risk för bristande objektivitet gör att tekniska nämnden inte är lämplig att ha ansvar för kommunens framtida övergripande fordonsorganisation. Det anser en enig kommunstyrelse som därför istället själv vill ta över ansvaret. Förslaget skickas nu vidare till kommunfullmäktige. Frågan om en gemensam fordonsenhet i Hässleholms kommun har diskuterats under flera år. Syftet är enligt kommunens […]