Kina utmanar USA

Nationalekonomen Tohmas Karlsson är uppvuxen i Hässleholm.

KRÖNIKA. Trots fokuseringen på den nuvarande konflikten i Ukraina så är den avgörande globala maktkampen den mellan USA och Kina. USA har varit den dominerande världsmakten alltsedan landet övertog den rollen från Storbritannien i början av 1900-talet. Efter andra världskriget har USA varit starkast militärt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Den liberala världsordning som byggdes upp […]