Gruppen-3a-328x120

Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

Tyringe pastorat är föremål för utredning om arbetsmiljöbrott genom mobbning mot en organist. Foto: Urban Önell
Tyringe pastorat är föremål för utredning om arbetsmiljöbrott genom mobbning mot en organist. Foto: Urban Önell

Svenska kyrkan i Tyringe utreds för arbetsmiljöbrott efter att organisten Barbro Daun Schelin blivit sjuk på grund av allvarlig mobbning på sin arbetsplats.

Stefan Blomberg, känd psykolog, författare och forskare med fokus på arbetsrelaterad mobbning, och hans kollegor på Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping har slagit fast att hennes stressreaktion, utmattning och depression orsakats av arbetsmiljön.

Åklagaren Åse Schoultz på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande av sjukdom.

Musiken har alltid varit organisten Barbro Daun Schelin.s liv. Hon har satt upp stora körverk och gett egna orgelkonserter, här i Lunds domkyrka under Skånes orgelveckor 2013. Foto: Privat
Musiken har alltid varit organisten Barbro Daun Schelins liv. Hon har satt upp stora körverk och gett egna orgelkonserter, här i Lunds domkyrka under Skånes orgelveckor 2013. Foto: Privat

För ett år sedan behandlade arbetsdomstolen Barbro Daun Schelins fall, men enbart ifråga om olaglig uppsägning. Facket stämde kyrkan för så kallad fingerad arbetsbrist. Enligt facket var detta en del av arbetsgivarens mobbning mot henne, men när arbetsgivaren drog tillbaka sitt tidigare hot om uppsägning av personliga skäl och hävdade arbetsbrist kom arbetsmiljöfrågan inte upp i domstolen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Processen slutade med en förlikning där Barbro Daun Schelin fick 660 000 kronor mot att anställningen upphörde samma dag. Hon gick då miste om hela sin sommarsemester och avgångsvederlaget gav inget underlag för tjänstepension.

Nu kan arbetsgivaren också bli åtalad för att ha vållat hennes sjukdom.

Barbro Daun Schelin har blivit utredd på Arbets- och miljömedicin i Linköping som nyligen kommit fram till att hennes allvarliga ohälsa helt beror på mobbningen.

– Några andra orsaker eller diagnoser som skulle kunna förklara uppkomst av patientens besvär har vi inte kunnat definiera, skriver psykologerna Stefan Blomberg och Lina Viita.

De bedömer att hon varit exponerad för kränkande särbehandling på allvarlighetsnivå tre, den högsta nivån.

Kränkande särbehandling under tre år

De dömer ut arbetsmiljön på grund av återkommande kränkande särbehandling under cirka tre års tid och ett allmänt bristande ledarskap där patienten upplevt systematiska orättvisor och dåligt bemötande, främst från kyrkoherden, Sara Ericsson. Dessutom finns indikationer på generella arbetsmiljöbrister, fler tidigare anställda som uppgett att de blivit illa behandlade och att personalomsättningen varit hög.

– Det rekommenderas att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ses över och åtgärdas för att säkerställa att ingen ytterligare ohälsa skapas, skriver de.

Barbro säger till Frilagt att arbetsgivaren borde ha gjort en sådan utredning.

– De utredde ingenting. Men de hade tre jurister till hjälp i arbetsdomstolen, säger hon.

Psykologerna bedömer att Barbros allvarliga ohälsa inte kan bero på något annat än arbetsmiljön. Foto: Berit Önell
Psykologerna bedömer att Barbros allvarliga ohälsa inte kan bero på något annat än arbetsmiljön. Foto: Berit Önell

Kyrkoherden eller kyrkorådets ordförande riskerar böter eller fängelse upp till sex månader, om brottet bedöms som grovt upp till fyra år. Vem av dem som kan ställas till svars, eller om det är båda, beror på hur arbetsmiljöansvaret delegerats, något som åklagaren nu ska utreda.

– Om arbetsgivaren hade varit en näringsverksamhet hade det kunnat gå till företagsbot och då behöver vi inte utreda vem som har arbetsmiljöansvaret. Men här måste vi titta på organisationen, hur arbetsmiljöansvaret delegerats och till vem. Frågan är sedan om den personen har mandat, budget och kunskap för att ta fullt ansvar. Om det inte är så returneras ansvaret, förklarar Åse Schoultz.

Det är ovanligt att psykosociala arbetsmiljöbrister leder till polisutredning. Åse Schoultz har dock varit med förr. Det var hon som drev det uppmärksammade fallet i Krokom där två chefer på en socialförvaltning 2014 dömdes i tingsrätten för vållande till en anställds självmord. De friades dock i hovrätten och högsta domstolen gav inte prövningstillstånd.

Barbro hoppas på att förundersökningen ska leda till åtal, och vill att hennes kamp för upprättelse ska bidra till att andra slipper det hon varit med om.

– Ingen ska behöva drabbas av sånt här, säger hon.

Hon anser att frågan om mobbning i arbetslivet måste uppmärksammas mer och att lagstiftningen behöver skärpas. Därför skriver hon i ett brev till åklagaren att det bör finnas ett allmänintresse i ett åtal.

Ville inte ha någon organist

Musiken har alltid varit Barbros liv. Hon är utbildad på Musikhögskolan i Stockholm med professor Alf Linder som lärare i orgel. Hon har framfört stora körverk med orkester och gett orgelkonserter, bland annat i Lunds domkyrka.

Maken Tommy Schelin har stått vid Barbros sida under den svåra tiden. Foto: Berit Önell
Maken Tommy Schelin har stått vid Barbros sida under den svåra tiden. Foto: Berit Önell

Hon började som kantor i Tyringe pastorat 2011 och trivdes till en början bra. Problemen började när hon 2013 sökte och fick en vakantsatt organisttjänst. Hon var den enda av de anställda kyrkomusikerna som var behörig organist, men upplevde att hon blev motarbetad för att hon gjort anspråk på organisttjänsten.

Det visade sig att pastoratet ville omvandla denna till en kantorstjänst, trots att det enligt domkapitlet ska finnas en organisttjänst på heltid i ett pastorat med över 5 000 invånare. Pastoratet ansökte senare om att få minska tjänsten till halvtid. Orsaken till motviljan mot organisttjänsten kan ha varit ekonomisk eftersom en organist vanligtvis har högre lön, vilket Barbro inte fick.

Barbro berättar för Frilagt hur hon blev utfrusen, nonchalerad och fråntagen arbetsuppgifter. Bland annat blev hennes två barnkörer och en kyrkokör nedlagda, hon fick inte längre några musikgudstjänster, hennes budgetansvar drogs in trots att budgeten var välskött, hon hotades med uppsägning av personliga skäl och när det senare istället blev tal om arbetsbrist erbjöds hon omplacering till kyrkogårdsarbetare på halvtid. När hon bad att få invänta domkapitlets besked om organisttjänsten blev hon uppsagd med den påstådda motiveringen att hon tackat nej till erbjuden omplacering.

Hon försökte många gånger slå larm om situationen, men upplevde inte att hon fick gehör någonstans. Kyrkorådets ledamöter fick inte del av hennes skrivelser. Personalutskottet som leddes av kyrkoherden hade istället inlett ett personalärende om henne bakom hennes rygg. När hon anmälde kränkningarna till domkapitlet lades ärendet ner utan att någon riktig utredning gjorts.

När Barbro och hennes kyrkokör framförde en Mozartmässa i samband med att Finja medeltidskyrka återinvigdes efter renovering hösten 2014 kom nära 200 personer. Men istället för uppmuntran från arbetsgivaren fick Barbro kritik på ett sätt som hon uppfattade som missunnsamhet. Därefter tog mobbningen fart på allvar.

Hjälp av andra med liknande erfarenhet

Barbro och hennes man Tommy, som hela tiden stått vid hennes sida, säger att de båda tidvis mått mycket dåligt av det som skett.

De berättar att de läst mycket för att ta reda på hur de ska hantera situationen. Barbro har dokumenterat allt som hänt, främst genom egna anteckningar men också genom flera inspelningar av samtal med arbetsgivarens företrädare.

Det som hjälpt dem mest är dock att de mött människor med liknande erfarenheter som kunnat ge stöd.

– Vi har lärt känna fantastiska människor längs vägen. Annars hade vi varit helt knäckta, säger Barbro.

Hon nämner Organisationen mot mobbning, OMM, som arbetar för att stötta personer som mobbas på jobbet och för att förbättra lagstiftning, behandling och rehabilitering.

Barbro är idag 65 år gammal. Hon berättar att hon hade tänkt fortsätta arbeta till 67 års ålder om hon inte tvingats bort.

– Det känns hemskt att behöva avsluta yrkeslivet på det här sättet, säger hon.

Hävdar att arbetsmiljön är god

När Frilagt når kyrkorådets ordförande Staffan Gustafsson på fredagen har han inte fått information om att en förundersökning är inledd.

De ansvariga i kyrkan, kyrkoherde Sara Ericsson och kyrkorådets ordförande Staffan Gustafsson, anser inte att de gjort något fel. Foto: Urban Önell
De ansvariga i kyrkan, kyrkoherde Sara Ericsson och kyrkorådets ordförande Staffan Gustafsson, anser inte att de gjort något fel. Foto: Urban Önell

Han säger att det är kyrkorådet som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

– Men vi har delegerat till kyrkoherden. Det är svårt för förtroendevalda att sköta sådant, säger han.

Han förklarar att han vill vara försiktig med att uttala sig om enskilda personer.

– Jag hävdar att vi har en god arbetsmiljö, men jag vet vad som hänt med organisten, säger han.

Han är förvånad över att ärendet kan leda till förundersökning när det redan avgjorts i arbetsdomstolen.

Frilagt söker Sara Ericsson som har ledig dag, men ringer upp efter att Staffan Gustafsson informerat henne.

– En förundersökning av det här slaget är sekretessbelagd, så jag vet ju inte vad den innehåller. Men det kan vara bra att det görs en förundersökning för att visa var lagstiftningens gränser går, vad som är arbetsgivarens ansvar och vad som är arbetstagarens och hur arbetsgivaren ska agera i olika situationer. Jag är inte våldsamt bekymrad, säger hon.

Inte solklart var ansvaret ligger

Hon tycker inte att hon eller någon annan på arbetsgivarsidan brustit på något sätt.

– Det är jättesvårt att svara på, men vi har gjort det bästa av den situation som varit. Jag har svårt att se att förundersökningen skulle kunna leda till något. Gör den det så har vi gjort en felaktig tolkning av vårt ansvar, men jag kan inte känna att vi handskats så ovarsamt med det här att det skulle kunna vara brottsligt, säger hon.

Även hon säger att det yttersta ansvaret ligger hos kyrkorådet.

– Men handhavandet är delegerat till mig. Jag har exempelvis mandat att ta in externa resurser, säger hon.

Sara Ericsson hänvisar till ett annat närliggande fall, det i Ringsjö där en kyrkogårdsarbetare dog.

– Där blev både kyrkoherden och kyrkorådets ordförande åtalade, men det är inte helt lätt att särskilja var ansvaret ligger, säger hon.

Pastoratet annonserar nu på sin hemsida efter en kyrkomusiker på 75-100 procents tjänst. Behörighetskrav är antingen kantors- eller organistutbildning.

– Närhet och enkelhet är viktigare än hög musikalisk profil, heter det.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se