torsjö live vers2

Femvåningshus före värdefull kulturmiljö

T4:s musikpaviljong från början av 1900-talet lyfts fram som del av en ”värdefull kulturmiljö” i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Hässleholm. Ändå får den nu ge plats åt Jacob Karlssons femvåningshus. Det blir följden av tekniska utskottets beslut i förra veckan att sälja marken till Karlsson. – Att flytta paviljongen i ett stycke blir […]