Gruppen-3a-328x120

Femvåningshus före värdefull kulturmiljö

Femvåningshus före värdefull kulturmiljö

T4:s musikpaviljong från början av 1900-talet lyfts fram som del av en ”värdefull kulturmiljö” i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Hässleholm. Ändå får den nu ge plats åt Jacob Karlssons femvåningshus. Det blir följden av tekniska utskottets beslut i förra veckan att sälja marken till Karlsson.

– Att flytta paviljongen i ett stycke blir nog svårt, säger Olavi Olsson i Västra Göinge hembygdsförening.

Den vackra murade musikpaviljongen är idag väl synlig från väg 117 och en känd silhuett vid norra infarten till staden. Bakom den skymtar andra regementsbyggnader.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Musikpaviljongen på T4 kommer snart inte längre att synas från vägen. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongen på T4 kommer snart inte längre att synas från vägen. Foto: Berit Önell

Denna vy kommer snart att ersättas av bostadshus närmast vägen och planen är att musikpaviljongen ska flyttas in på den gamla kaserngården cirka 100 meter bort.

Kommunen kan skydda värdefulla byggnader enligt plan- och bygglagen. Skyddsvärda byggnader ska då  inte förvanskas. Ändring och flytt av en sådan byggnad ska ske varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historia, kulturmiljö med mera.

– Genom att den är murad och har glasfönster krävs det nog lite funderingar för att klara flytten, säger Olavi Olsson som dock är glad att den stensatta kaserngården med spår efter ridbanan är bevarad.

Han har också förståelse för att bostäder behövs i Hässleholm och området ligger centralt.

Olavi Olsson har lagt ut en del historisk information om musikpaviljongen på platsr.se.

1930, då denna bild togs, var Skånska trängregementet i Hässleholm ensamma i landet om att ha egen musikkår. Foto ur Västra Göinge hembygdsförenings arkiv
1930, då denna bild togs, var Skånska trängregementet i Hässleholm ensamma i landet om att ha egen musikkår. Foto ur Västra Göinge hembygdsförenings arkiv

Troligen byggdes paviljongen strax efter uppförandet av Skånska Trängregementets 1907. Förbandet hade fram till 1957 egen musikkår med heltidsanställda musiker som spelade bland annat i musikpaviljongen i parken. I högtidliga sammanhang har paviljongen ofta använts för fotografering .

Från 1925 var trängförbandet det enda i landet som hade egen musikkår. En av militärmusikerna var Anselm Östenberg som komponerade text och musik till ”Luftslottet”, en vals som blev en världssuccé 1929. Han komponerade också en marsch som han tillägnade Hässleholm vid stadens 50-årsjubileum 1964.

Planerna på att flytta musikpaviljongen är egentligen inte nya. Redan 2007 godkände byggnadsnämnden en flytt av byggnaden, då för att ge plats åt femvåningshus i regi av Brinova som hade option på marken. Optionen utnyttjades dock inte och nu har tekniska utskottet istället beslutat sälja det cirka 1 000 kvadratmeter stora området till Jacob Karlsson för en miljon kronor. När köpeskillingen är högst en miljon kronor har utskottet mandat att fatta beslut och frågan behöver därför inte tas upp i högre instans.

Lars Olsson(C ), ordförande i tekniska utskottet, berättar att en överenskommelse om att flytta paviljongen ingår i exploateringsavtalet. Han är övertygad om att musikpaviljongen kan flyttas utan att bli förstörd.

– Den är gjuten på en platta som förstås får gjutas om och byggnaden får plockas ner. Eventuellt kan delar av den behöva bytas ut. Musikpaviljongen ska bevaras och stanna inom området, säger han.

Han tycker att kaserngården är bästa tänkbara plats, i anslutning till T4-monumentet.

– Detaljplanen är dessutom antagen. Den kan vi inte ändra, säger han.

Flytten ska ske snart, enligt Lars Olsson blir det efter sommaren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se