torsjö live vers2

Kommunstyrelsens budget röstades ner

Kommunstyrelsens budget röstades ner

Kommunfullmäktige i Hässleholm avbröt budgetförhandlingarna på måndagseftermiddagen sedan Sverigedemokraterna och Folkets väl börjat rösta på den borgerliga alliansens förslag istället för på sina egna. Det innebar att den styrande minoriteten med S, V, C och MP blev nedröstad. En hel dags beslut föll och allt får tas om till hösten.

Det som hände kan tolkas som en ”regeringskris”  i kommunen. De styrande partierna har ett mandat för lite i kommunfullmäktige för att kunna få igenom sina förslag om de övriga partierna enas. Det har nu hänt för första gången.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stöd för ny simhall

SD och FV röstade på alliansens förslag till driftsbudget för kommunledningskontoret. Skillnaden i kronor var bara 700 000, men efter den voteringen gick kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim upp och påtalade att ledningens förslag till investeringsbudget för kommunledningskontoret justerats. Det blev därmed samma som alliansens förslag, vilket bland annat innebar att S-V-C-MP lyfte bort drygt 20 miljoner kronor som var avsatta för renovering av Qpoolens ventilation och rening 2016. Istället tog de över alliansens förslag om en ny simhall med 50-metersbassäng bakom Qpoolen och bara två miljoner kronor till renovering.

Sedan var det dags för förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Även där undvek Lena Wallentheim ett nederlag genom att i förväg ställa sig bakom alliansens förslag på ytterligare 3,5 miljoner kronor till insatser för arbetslösa unga med funktionsnedsättning.

Det var Pär Palmgren som, å den borgerliga alliansens vägnar, begärde återremiss av budgeten, fast han ville bara att det skulle gälla återstående punkter. Lena Wallentheim sa då ifrån att en återremiss måste gälla hela budgeten och ett enigt kommunfullmäktige beslutade så.

Anklagelser

Lena Wallentheim anklagade Sverigedemokraterna för att vara ute efter att fälla kommunstyrelsens budgetförslag.

– Här handlar det tydligen om att störta majoriteten och inget annat, sa hon.

Patrik Jönsson (SD) hävdade att hans parti inte hade annat val och hänvisade till hur socialdemokraterna i regionen röstade på SD:s budget för att få bort alliansens budget i en första votering och i en andra kunna stänga SD ute.

Lena Wallentheim kontrade med att ta upp diskussionen på riksplanet där SD hotat med att fälla varje regering som vill öka invandringen.

– Vi håller vad vi lovar, svarade Patrik Jönsson. Vi sa att om ni stänger T4-skolan ska vi göra allt för att fälla den budgeten. Och om ni inte gör något för att bromsa invandringen kommer vi att göra allt för att fälla er.

Kristdemokrat gick hem

Björn Widmark (FV) anklagade också KD för att avsiktligt ha skickat hem ledamoten Zidon Kristensson, som inte hade någon ersättare, för att slippa fälla kommunstyrelsens budget. Därigenom blev nämligen röstetalen lika och fullmäktiges ordförande Iréne Nilsson (S) skulle få utslagsröst.

Sverigedemokraterna instämde i Widmarks tolkning.

– Att inte vara fulltaliga i budgetfullmäktige är som att tomten skulle lämna walkover på julafton, sa Jönsson.

KD-ledaren Robin Gustavsson förnekade bestämt att det fanns någon dold agenda bakom att Kristensson lämnade sammanträdet i förtid.

– Han var tvungen att arbeta.

Stämningen blev stundtals mycket upprörd och vikarierande fullmäktigeordförande  Lena Svensson(C) vädjade till ledamöterna att hålla en hyfsad ton och inte gå till personangrepp.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se