torsjö live vers2

Klass fördubblas och sexåringar nekas plats

Klass fördubblas och sexåringar nekas plats

Den omstridda avvecklingen av T4-skolans årskurs F-9 innebär förändringar redan i augusti. Föräldrar och elever oroar sig för större klasser och att sexåringar som skulle börjat på T4-skolan inte får plats på Västerskolan.

Men på onsdagen kom besked att Hässleholms kommun kan söka 9,5 miljoner i extra statligt lågstadiestöd som bland annat kan användas till att dela klasser i de lägre årskurserna.

Ungefär 15 barn har nekats plats i Västerskolans förskoleklass. I dagsläget ser det ut som att 26 elever ska börja där.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Med den nya  områdesindelningen ska en del av de nya elever som tidigare skulle ha gått på Västerskolan istället höra till Grönängsskolan. Det är de som nekas, förklarar kommunens grundskolechef Rolf Bengtsson.

Han förstår att det kan upplevas jobbigt att inte få önskad plats och exempelvis inte få gå på samma skola som äldre syskon.

Extra statliga pengar till kommunens skolor är givetvis välkomna. Politiskt finns det olika uppfattningar om hur stora resurser som kan behöva tillföras skolverksamheten eller om den eventuellt kan spara. Kommunens grundskolechef Rolf Bengtsson förklarar bestämt att pengarna i dagsläget inte räcker till.

– Men vi har generellt inte stora klasser. Däremot har det varit skillnader mellan olika skolor och målet är att den nya organisationen ska ge en jämnare fördelning, säger han.

Dubbelt så stor klass

Den nuvarande tredjeklassen på T4-skolan slås samman med trean på Västerskolan och två små klasser bildar en stor fyra med 26 elever.

Föräldrar påpekar att politikerna lovat att förändringen inte skulle leda till stora klasser. Rolf Bengtsson anser dock inte att en klass med 26 elever är särskilt stor.

– Det är ingen jättestor klass. På en del skolor är eleverna alltid så många i klassen. Men jag tycker att det ska vara mindre grupper i förskolor och på fritidshem, säger han.

Kommunen har inga riktlinjer för antal elever per klass. Däremot finns ett resursfördelningssystem som innebär att mer resurser tillsätts vid ett visst antal elever. För årskurs 4-6 är gränsen 22 elever.

– Klasstorleken har inget samband med skolresultaten, säger Rolf Bengtsson.

Långt ner i ranking

Resultaten var dock inte lysande förra läsåret. Enligt Sveriges kommuners och landstings stora ranking av både kommunala och privata skolor i hela landet hamnade Hässleholm på plats 204 bland Sveriges 290 kommuner. Då vägdes niondeklassarnas meritvärden, behörighet med mera samman med ekonomiska förutsättningar.

– Självklart är det inte de resultat vi önskar. Vi har ett pågående arbete med att analysera vad det är som påverkar resultaten och hitta sätt att förbättra dem. Men det finns ingen supermedicin, säger Rolf Bengtsson.

De blivande sjundeklassarna flyttas från T4-skolan till Västerskolan där det i höst blir fyra paralleller med totalt 92 elever. Skolan är byggd för 3,5 paralleller, vilket innebär att det bara finns utrymme för fyra paralleller vartannat år.

Arbetsmiljöverket inkopplat

Skolpersonalen har också haft det kämpigt på grund av den planerade avvecklingen av T4-skolan. Huvudskyddsombudet begärde att Arbetsmiljöverket skulle ingripa på grund av att ledningen inte gjort några riskbedömningar inför flyttkarusellen.

Rolf Bengtsson berättar att riskbedömningar nu är gjorda eller på gång.

– Vi hade ett möte hos Arbetsmiljöverket igår (onsdag) och ärendet avskrevs eftersom processen nu är igång, säger han.

Han förklarar de sena riskbedömningarna med att allt arbete med förändringarna stoppades medan domstolsprocessen pågick. Föräldrarna fick rätt om att beslutet om avvecklingen skulle tas i kommunfullmäktige, men det hjälpte inte i sak. Ett fullmäktigebeslut forcerades fram innan domen föll och tidsplanen för ”förändrad skolstruktur” kunde hållas.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se