Klass fördubblas och sexåringar nekas plats

Den omstridda avvecklingen av T4-skolans årskurs F-9 innebär förändringar redan i augusti. Föräldrar och elever oroar sig för större klasser och att sexåringar som skulle börjat på T4-skolan inte får plats på Västerskolan. Men på onsdagen kom besked att Hässleholms kommun kan söka 9,5 miljoner i extra statligt lågstadiestöd som bland annat kan användas till […]