Höga bakteriehalter vid stranden i Sjörröd

Höga halter av e-colibakterier gör det olämpligt att bada i Finjasjön vid Sjörröd. Frilagts vattenprov visar värden långt över gränsen för badförbud. Här låg förr den fina badplatsen Finjasjöbaden och fortfarande badas det, men idag har Hässleholms kommuns miljökontor inget ansvar eftersom badplatsen inte längre är officiell. När sommarvärmen börjar återvända på fredagseftermiddagen används den […]