torsjö live vers2

Höga bakteriehalter vid stranden i Sjörröd

Höga bakteriehalter vid stranden i Sjörröd

Höga halter av e-colibakterier gör det olämpligt att bada i Finjasjön vid Sjörröd. Frilagts vattenprov visar värden långt över gränsen för badförbud.

Här låg förr den fina badplatsen Finjasjöbaden och fortfarande badas det, men idag har Hässleholms kommuns miljökontor inget ansvar eftersom badplatsen inte längre är officiell.

Den lilla stranden vid Bellevue i Sjörröd används fortfarande som badplats. Foto: Berit Önell
Den lilla stranden vid Bellevue i Sjörröd används fortfarande som badplats. Foto: Berit Önell

När sommarvärmen börjar återvända på fredagseftermiddagen används den gräsbevuxna stranden vid Bellevue till promenader, med eller utan hund, och cykelturer. Några modiga tar sig också ett dopp i vattnet som inte är så långgrunt som i resten av sjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är en liten håla nära stranden så folk brukar bada här, säger Ove Fors som sitter och grillar tillsammans med hustrun Laila vid ett av husen närmast sjön.

Badplatsen ligger dock precis intill den vassrugge där den största dagvattenledningen mynnar.

Ove säger att han länge förgäves försökt påpeka den dåliga vattenkvaliteten för ansvariga på kommunen.

Ove och Laila Fors njuter av att sommarvärmen är på väg tillbaka, men beklagar att badvattnet i Finjasjön innehåller för mycket bakterier.
Ove och Laila Fors njuter av att sommarvärmen är på väg tillbaka, men beklagar att badvattnet i Finjasjön innehåller för mycket bakterier.

– Förra sommaren var vattnet väldigt klart, så utfiskningen har nog hjälpt, men det är problem med bakterier och de syns ju inte, säger han.

Laila påtalar att det luktar hemskt vid bron över Sötekärrsbäcken.

De brukar själva bada i sjön, liksom många av grannarna.

– En del har slutat bada nu eftersom de är oroliga. Men det är värst om barnen får vatten i sig när de leker eller om de får en kallsup. Vi vuxna klarar det bättre, säger Laila.

Ove och Laila tycker att kommunen borde göra något åt problemet.

– Att vi inte ska kunna bada när vi bor så fint!

De brukar hyra ut ett hus till turister.

– Imorgon kommer tyskar och de vill nog bada, säger Ove.

Laila tycker att kommunen borde vara mer rädd om både Finjasjön och turisterna.

Frilagts vattenprov visade 1 700 e-coli per 100 milliliter. Gränsen för tjänligt badvatten går vid 1 000, enligt Folkhälsomyndigheten.

Värdena tyder på påverkan av avloppsvatten, särskilt eftersom även ammoniumhalten var hög. Dessutom fanns odlingsbara mikroorganismer och koliforma bakterier i stora mängder.

Om värdena hade uppmätts vid Björkviken hade miljökontoret agerat. Men vid Sjörröd får folk bada på egen risk.

– Vi tar bara prover där kommunen har annonserat att det finns en officiell badplats. Där har vi ett visst ansvar för säkerheten, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han vill inte gå utanför det ansvaret.

– Jag är lite orolig för att vi då tar på oss ett ansvar som vi inte kan leva upp till, säger han.

Men har inte kommunen ett ansvar om det kommer ut avloppsvatten vid Sjörröd, antingen från felkopplingar till dagvattenledningen vid badplatsen eller från reningsverkets och Magle våtmarks utlopp i närheten?

– Det var delvis därför vi tog bort den här badplatsen. Förr släppte reningsverket ut sitt vatten via en tub längre ut i sjön på denna sidan och vid sydvästlig vind blåste föroreningar in till stranden i Sjörröd,  förklarar Sven-Inge Svensson.

Han är inte heller säker på att provsvaren betyder att vattnet är påverkat av avloppsvatten.

– Alger ger inte e-colibakterier, men kanske kombinationen av alger och avföring från fåglar. För några år sedan dog ett stort antal trutar vid Mjölkalånga och då visade det sig att e-colihalterna var höga. Bakterierna innebär absolut en stor risk.

Miljökontoret planerar inte någon undersökning av om avloppsvatten kommer in i dagvattenledningarna i Sjörröd. Åt andra hållet, mot Österås, ska dock en sådan undersökning göras med anledning av de höga bakteriehalterna i dagvattendammen mellan reningsverket och Hassellunden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se