Gruppen-3a-328x120

Utredning om hot mot inspektörer nedlagd

Utredning om hot mot inspektörer nedlagd

Miljökontoret i Hässleholm polisanmälde för några veckor sedan att två miljöinspektörer blivit utsatta för hot, förolämpning och förtal i samband med en inspektion på en krog. Åklagaren har nu beslutat att lägga ner förundersökningen, men miljönämnden begär överprövning hos riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Händelsen inträffade i samband med en oanmäld inspektion på krogen som vid en tidigare inspektion inte släppt in inspektörerna. De ska då ha knuffats ut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt polisanmälan blev stämningen den här gången så hotfull att inspektionen måste avbrytas efter cirka tio minuter. Inspektörerna hade då påpekat ett par brister i livsmedelshanteringen.

Krögarna hävdade att inspektionen störde gästerna. När inspektörerna meddelade att de skulle gå ut hindrades de först av en av krögarna som ställde sig i vägen. Båda krögarna ska ha blivit aggressiva, använt könsord mot den kvinnliga inspektören och gjort rasistiska uttalanden mot den manlige inspektören.

– Från och med nu ska du passa dig jävligt noga, sade en av krögarna flera gånger till en av inspektörerna.

Krögaren gick sedan emot inspektören på ett sådant sätt att en annan person i personalen beslöt ingripa för att hålla honom tillbaka.

När inspektörerna till slut kunde lämna krogen stod, enligt anmälan, en av krögarna kvar på gatan och fortsatte skrika hotelser och svordomar.

Krögarna har skrivit ett brev till åklagaren med en annan version av händelseförloppet. De har också begärt ett möte med miljökontoret, men nekats.

Kammaråklagaren Johan Eriksson lade ner ärendet med motiveringen att ”uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Miljönämnden begär nu överprövning av beslutet att inte inleda förundersökning om hot mot tjänsteman.

De övriga punkterna ska hanteras inom miljökontorets arbetsmiljöarbete.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ser allvarlig på det inträffade.

– Det är viktigt att det här blir prövat. Inspektörerna har känt sig väldigt hotade. Nästa gång vi ska göra en inspektion hos de här krögarna kommer vi att begära polishandräckning, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se