torsjö live

Kommunen måste ta fram raderade mejl

Hässleholms kommun måste återskapa de raderade mejlen mellan kommunalråden och tidningsledningen på Norra Skåne. Det är innebörden av domen i högsta förvaltningsdomstolen, som dock avslår överklagandet. Om kommunen skulle vägra lämna ut handlingarna kan ansvarig tjänsteman riskera åtal för tjänstefel. Frilagts redaktör, då journalist på Norra Skåne och just omplacerad från jobbet som granskande reporter, […]