Gruppen-3a-328x120

Avloppsbakterier i Björkvikens badvatten

Badvattnet vid Björkviken är tjänligt med anmärkning på grund av för höga bakteriehalter. Provsvar som inkom till kommunens miljökontor på torsdagen visar 180 E-coli per 100 milliliter. Även entestinala enterokocker uppmättes, men bara 10 per 100 milliliter. Båda bakterierna förekommer i avloppsvatten. Proverna togs onsdagen den 8 juli. Frilagt lyckades inte få någon kommentar från […]