torsjö live vers2

Avloppsbakterier i Björkvikens badvatten

Avloppsbakterier i Björkvikens badvatten

Badvattnet vid Björkviken är tjänligt med anmärkning på grund av för höga bakteriehalter. Provsvar som inkom till kommunens miljökontor på torsdagen visar 180 E-coli per 100 milliliter. Även entestinala enterokocker uppmättes, men bara 10 per 100 milliliter. Båda bakterierna förekommer i avloppsvatten.

Badvattnet i Björkviken är tjänligt med anmärkning på grund av för höga halter E-colibakterier. Foto: Urban Önell
Badvattnet i Björkviken är tjänligt med anmärkning på grund av för höga halter E-colibakterier. Foto: Urban Önell

Proverna togs onsdagen den 8 juli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt lyckades inte få någon kommentar från ansvarig tjänsteman på miljökontoret på torsdagseftermiddagen, men miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C ) förklarar att han under fredagen ska fråga hur provresultaten ska hanteras.

– Jag får ringa och kolla. Men det är inget jag egentligen kan lägga mig i utan sådant sköts av tjänstemännen, säger han.

Han berättar att det vanliga är att ett omprov tas innan beslut om eventuella åtgärder fattas. Halterna når inte heller gränsen för otjänligt, vilket skulle innebära badförbud och för E-coli ligger på 1 000 per milliliter.

Björkvikens badplats brukar inte ha förhöjda bakteriehalter. I så fall har det inträffat i samband med kraftiga algblomningar, vilket inte är fallet nu. Blågröna alger har dock synts i sjön tidigare i sommar, både vid Björkviken och i Sjörröd.

Vid den gamla badplatsen i Sjörröd uppmättes höga halter E-coli, 1 700 per milliliter, när Frilagt nyligen lät göra en analys där. Orenat dagvatten rinner ut vid badplatsen.Miljökontoret tar dock inte badvattenprover där utan enbart vid Björkviken och Mjölkalånga.

När Länsstyrelsen för en tid sedan tog vattenprover i en av dagvattendammarna mitt emot reningsverket uppmättes höga halter av både E-coli och entestinala enterokocker och dessutom Clostridium perfringens . Både enterokocker och clostridium kan orsaka allvarliga sjukdomar, vissa stammar av enterokocker är dessutom resistenta mot antibiotika.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se