torsjö live vers2

Varningsskylt tas ner trots bakterielarmet

Varningsskylt tas ner trots bakterielarmet

Varningsskylten om att badande ska undvika att få i sig vatten ska nu tas ner, trots att miljökontoret på torsdagen fick analyssvar som visade att vattnet i Björkviken är tjänligt med anmärkning på grund av E-colibakterier. Miljöinspektör Kristin Kröyer förklarar att skylten inte behövs längre eftersom algblomningen har avtagit.

Varningsskylten vid Björkvikens badbrygga ska tas bort, trots att E-colibakterier uppmätts för första gången på fem år. Foto: Urban Önell
Varningsskylten vid Björkvikens badbrygga ska tas bort, trots att E-colibakterier uppmätts för första gången på fem år. Foto: Urban Önell

Hon förklarar att skylten sattes upp när Frilagt uppmärksammade algblomningen för några veckor sedan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är fritidskontoret som satt upp den, jag får ringa dem och be dem ta ner den, nu ska det väl  inte bli mer algblomning i sommar, säger hon.

Men det blir väl ofta algblomning på sensommaren om vädret är varmt? Är det inte bättre att låta skylten sitta kvar?

– Nej, vi tar ner den och om det behövs får vi sätta upp den igen, säger Kristin Kröyer.

Fritidskontoret har dock semesterstängt hela veckan, så det går inte att kontakta någon där förrän på måndag.

Kristin Kröyer betonar att badvattnet fortfarande är tjänligt, dock med anmärkning.

– Bakterier finns, men det är inga farliga halter utan bara en indikator, säger hon.

Hon förklarar att om halterna däremot hade varit så höga att badvattnet bedömts som otjänligt hade badplatsen stängts.

Även bakterien entestinala enterokocker uppmättes i låga halter vid badplatsen. Både den och E-coli förekommer i avloppsvatten. Kristin Kröyer ser trots det ingen anledning till oro.

– Enterokockerna var bara precis mätbara. Bakterierna kan ha kommit från en stor flock fåglar som bajsade i vattnet precis innan jag tog provet. Ett enda,  lite förhöjt, prov säger egentligen ingenting, säger hon.

Hon såg dock inga fåglar vid provtagningstillfället.

Den åtgärd som nu först ska vidtas är ett omprov. Men det blir inte förrän efter helgen, troligen på tisdag.

– Det går inte att skicka prover till labbet på en fredag för då hinner de inte börja analysera det före helgen, säger Kristin Kröyer.

Provsvar väntas efter åtta dagar. Om även det nya provet visar förhöjda halter av E-coli kommer miljökontoret att agera.

– Då får vi undersöka källan till problemet, säger Kristin Kröer.

Hon kan dock inte säga hur det ska göras.

Kan det innebära fler prover på andra platser för att ringa in föroreningskällan?

– Vi har inte bestämt något sådant. Det kanske kommer när vi får resultatet, men vi får titta på helhetsbilden, säger Kristin Kröyer.

Hon vet inte heller om det kan bli aktuellt att ta prover i Sjörröd där Frilagts vattenprover visade så höga E-colihalter att badvattnet skulle vara otjänligt (1 700 E-coli per 100 milliliter, jämfört med 180 i Björkviken). Anledningen till att miljökontoret inte tar prover där är att badplatsen inte längre är officiell. Den används dock fortfarande av både närboende och besökare.

Om det nya provet vid Björkviken inte visar något blir bedömningen att föroreningen var tillfällig.

Senast Björkvikens badplats hade förhöjda halter av E-coli var 2010. Då var det också tjänligt med anmärkning. I början på 1990-talet blev det senast badförbud på grund av så höga halter E-coli att badvattnet bedömdes otjänligt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se