torsjö live

Brandmän trappar upp konflikt

Brandmän trappar upp konflikt

Den pågående konflikten mellan landets deltidsbrandmän och arbetsgivaren SKL/Pacta trappas upp sedan förhandlingarna för andra gången strandat.

– Det blir lite stök med schemaändringar och vakanser, men det ska inte påverka tredje man, säger Daniel Sirensjö, räddningschef i Hässleholms kommun.

Han berättar att i Hässleholms kommun håller heltidsstyrkan ställningarna med hjälp av kåren i Osby.

– Heltidarna är kärnan i vår verksamhet, så vi är lyckligt lottade. Vi har också deltidskårer i alla orterna och turen att inte ha några vakanser utom i Vinslöv där ett skift är borta sedan länge, förklarar Daniel Sirensjö.

Nästa fredag

De nya stridsåtgärderna från Brandmännens riksförbund träder i kraft nästa fredag, den 24 juli. De innebär bland annat blockad av all tjänstgöring utanför ordinarie beredskapsschema och blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag.

Efter den 15 augusti är frivilliga byten av pass mellan brandmän inte tillåtna.

Utbildning får inte ske utanför beredskapstid.

Konflikten handlar om att deltidsbrandmännen vill ha bättre arbetsvillkor med högre löner, sammanhängande semestrar och bättre bemanning.

Brandvärnen undantagna

Brandvärnen i de mindre byarna är inte indragna i konflikten och kan fortsätta åka ut på uppdrag.

– De kan också bland annat hjälpa till med restvärde efter en brand, något som deltidsbrandmännen inte får göra under konflikten, säger Daniel Sirensjö.

Problemen i Hässleholm, liksom på andra ställen, uppstår främst vid vakanser och ersättning av personal som bytt civilt arbete och inte alltid klarar inställelsetiden till utryckningar.

– I sådana fall kan deltidarna behöva ha mer än sina 168 timmar beredskap per månad, förklarar Daniel Sirensjö.

Beredskap var fjärde vecka

I Hässleholms kommun har deltidsbrandmännen dock normalt bara beredskap var fjärde vecka. På många andra håll gäller var tredje vecka.

Daniel Sirensjö betonar att avsett konflikten ska räddningstjänsten uppfylla kraven på att nå 95 procent av invånarna för en insats inom 15 minuter, med rökdykare inom 20 minuter.

– Konflikten får aldrig bli samhällsfarlig, säger Sirensjö.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se