torsjö live vers2

Rivning av paviljong brott mot detaljplanen

Rivning av paviljong brott mot detaljplanen

En rivning av musikpaviljongen på T4-området skulle strida mot detaljplanen, enligt Leif Nyberin, chef för länsstyrelsens rättsenhet. Planen är ett juridiskt bindande dokument och fastslår att paviljongen ska flyttas och bevaras. Om den istället bara rivs, vilket kan bli följden av att en flytt nu visat sig väldigt dyr, bör detaljplanen ändras.

Att riva musikpaviljongen istället för att flytta den är inte lagligt, om inte detaljplanen ändras. Foto: Berit Önell
Att riva musikpaviljongen istället för att flytta den är inte lagligt, om inte detaljplanen ändras. Foto: Berit Önell

Detaljplanen för fastigheten Hässleholm 88:1 tillåter bostadshus i fem våningar på platsen. Musikpaviljongen ligger i vägen för dessa, men planen säger alltså också att den historiska byggnaden ska flyttas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I början på juni beslöt tekniska nämndens utskott att sälja marken på 1 000 kvadratmeter till Jacob Karlsson Equity Holding AB för en miljon kronor. I köpeavtalet står att kommunen ska få flytta paviljongen före tillträdesdagen.

Men nu visar kommunens utredning att en flytt av hela paviljongen till kaserngården skulle kosta över en miljon kronor, vilket gör att de ansvariga tvekar om vad som ska göras. Ett alternativ är att riva paviljongen och bygga upp en kopia, ett annat att bara riva den. Men de två sistnämnda förslagen är alltså inte förenliga med detaljplanen.

– Ett sätt är att ändra detaljplanen. Annars får de följa planen, även om det blir dyrt, säger Leif Nyberin.

Planen kan ändras, antingen så att paviljongen får rivas eller så att bostadshusen inte får byggas, alternativt byggas på annat sätt så att paviljongen kan vara kvar. Att ändra planen kan bli en långdragen process med flera politiska beslut, samråd, utställningar med mera.

– Eventuellt kan det gå att göra ett enklare planförfarande i ett sådant fall, säger dock Leif Nybelin.

Om kommunen istället beslutar att bryta mot planen kan berörda, exempelvis närboende, överklaga och rivningen kan inte verkställas i väntan på ett avgörande.

Frilagt har tidigare uppgett att musikpaviljongen är k-märkt. Denna uppgift stämmer dock inte. Däremot har kommunen bland annat i förslaget till ny fördjupad översiktsplan uttryckt att musikpaviljongen, liksom andra byggnader och hela miljön på det gamla regementsområdet, ska bevaras.

– Det står inte något om k-märkning av musikpaviljongen i detaljplanen och det skulle varit med där i så fall. Om en byggnad inte är skyddad i plan finns större möjligheter att gå vidare. Men enligt plan- och bygglagen får en gammal byggnad inte förvanskas även om den inte är formellt skyddad, säger Anna Nilsson, byggnadsinspektör på Hässleholms kommuns stadsbyggnadskontor.

Innan något görs måste rivningslov och eventuellt bygglov sökas. Tekniska nämnden beslutar om det och ansökan skickas till stadsbyggnadskontoret.

– Även om byggnaden inte är k-märkt skulle vi nog begära intyg från en kulturexpert på länsstyrelsen innan vi godkänner någon ändring av byggnaden, säger Anna Nilsson.

Enligt köpeavtalet ska kommunen alltså bekosta flytten av musikpaviljongen. Annars är det vanligt att avtal skrivs så att villkor för byggnation är att köparen av en fastighet ombesörjer och bekostar sådant. Om det hade gjorts i det här fallet hade kommunen haft kontroll på sina kostnader. Nu blev det en överraskning att flytten kostar så mycket, till och med mer än köpeskillingens storlek.

Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden, tycker inte att det är något konstigt att kommunen betalar.

– Paviljongen ägs av kommunen. Det hade blivit mer komplext om Jacob Karlsson skulle flytta den, säger han till Frilagt.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se