torsjö live vers2

Brandmän trappar upp konflikt

Den pågående konflikten mellan landets deltidsbrandmän och arbetsgivaren SKL/Pacta trappas upp sedan förhandlingarna för andra gången strandat. – Det blir lite stök med schemaändringar och vakanser, men det ska inte påverka tredje man, säger Daniel Sirensjö, räddningschef i Hässleholms kommun. Han berättar att i Hässleholms kommun håller heltidsstyrkan ställningarna med hjälp av kåren i Osby. […]

Rivning av paviljong brott mot detaljplanen

En rivning av musikpaviljongen på T4-området skulle strida mot detaljplanen, enligt Leif Nyberin, chef för länsstyrelsens rättsenhet. Planen är ett juridiskt bindande dokument och fastslår att paviljongen ska flyttas och bevaras. Om den istället bara rivs, vilket kan bli följden av att en flytt nu visat sig väldigt dyr, bör detaljplanen ändras. Detaljplanen för fastigheten Hässleholm […]