Gruppen-3a-328x120

Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta

Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta

Det kan bli för dyrt att flytta musikpaviljongen från Officersparken på T4-området. Över en miljon kronor skulle det kosta att flytta den i helt skick. Att flytta den i delar blir nästan lika dyrt och för med sig problem. Efter semestrarna måste politikerna i tekniska nämnden ta upp frågan en gång till och besluta vad som ska göras: flytta paviljongen till höga kostnader, riva den och bygga upp en ny eller riva utan att bygga nytt.

Räckena på paviljongen har nyligen skadats.

Enligt detaljplanen för området får bostadshus i fem våningar byggas i parken och musikpaviljongen från början på 1900-talet ska bevaras och flyttas till kaserngården. Frågan är nu om dessa båda juridiskt gällande element går att förena. Hässleholms kommun har tills nu sagt sig ha för avsikt att bevara paviljongen och den gamla militärhistoriska miljön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byggplanerna har dock legat på is ett antal år. När kommunen sålde marken till Jacob Karlsson för en dryg månad sedan skrevs det in i köpeavtalet att paviljongen ska flyttas före byggstart.

Mångas hässleholmare vill bevara musikpaviljongen vars räcken nu utsatts för skadegörelse. Foto: Berit Önell
Mångas hässleholmare vill bevara musikpaviljongen vars räcken nu utsatts för skadegörelse. Foto: Berit Önell

Efter Frilagts artikel den 10 juni har många röster höjts för att bevara den vackra murade byggnaden på sin plats, väl synlig från väg 117 vid den norra infarten till staden. I Facebook-gruppen Hässleholms förr i bild med över 4 700 medlemmar har debatten varit livlig och förslag på räddningsaktioner har diskuterats. Stadsbyggnadskontoret har nu öppnat ett särskilt ärende med anledning av allmänhetens synpunkter på paviljongens framtid.

Det är dock kommunens exploateringsavdelning som fungerar som markägare och har ansvaret för att lämna in ansökan om rivningslov och bygglov innan en byggnad flyttas.

– Vi har inte gjort det ännu för vi har inte bestämt exakt vad som ska ske med musikpaviljongen, förklarar handläggaren Alexander Haglund.

Han berättar att det fortfarande inte finns något formellt beslut om att flytta byggnaden.

– När vi sålde den höll vi fortfarande på att undersöka det här. Nu har det visat sig att det skulle bli en väldigt hög kostnad att flytta hela paviljongen, säger han.

Över en miljon kronor skulle en flytt enligt konstens regler kosta. Det skulle bland annat innebära att bygga stöd kring paviljongen innan den lyfts upp av kranbilar och att bygga en väg ut till den befintliga vägen för att transporten ska kunna ske säkert.

Att flytta paviljongen i delar är ett alternativ, men enligt exploateringsavdelningens utredning nästan lika dyrt.

– Våra byggare har tittat på det, säger Alexander Haglund.

Det murade räcket har lossnat som i sektioner.
Det murade räcket har lossnat som i sektioner.

Musikpaviljongens räcken har skadats så att en av de snidade stolparna ramlat ner på marken och ovansidan av räcket har kraftiga sprickor med jämna mellanrum, som om de delats i sektioner.

Haglund tror inte att byggarna har skadat paviljongen.

– Jag kan inte svara på hur de har gjort sina undersökningar, men jag tvivlar på att de skulle ha skadat den. Det låter snarare som skadegörelse, säger han.

Alexander Haglund kan inte svara på om skadegörelse i så fall ska polisanmälas.

Han tror dock att staketet måste rivs ner vid en eventuell flytt.

Vem som helst kan överklaga beslut om rivnings- och bygglov när det blir aktuellt. Det söks av exploateringsavdelningen, hos stadsbyggnadskontoret. Exploateringsavdelningen kan också ta upp frågan om eventuell planändring.

– Det är inte jag som avgör, men det är nog svårt att ändra detaljplanen när den har vunnit laga kraft. Den överklagades inte när det var aktuellt, säger Alexander Haglund.

Mark- och exploateringschefen Jakob Tannerfalk har semester till den 10 augusti. Tekniska nämnden har sitt nästa sammanträde den 25 augusti.

Musikpaviljongen som den såg ut i juni, innan räcket skadats.
Musikpaviljongen som den såg ut i juni i år, innan räcket skadats.
1930, då denna bild togs, var Skånska trängregementet i Hässleholm ensamma i landet om att ha egen musikkår. Foto ur Västra Göinge hembygdsförenings arkiv
1930, då denna bild togs, var Skånska trängregementet i Hässleholm ensamma i landet om att ha egen musikkår. Foto ur Västra Göinge hembygdsförenings arkiv.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se