torsjö live vers2

Gradvis sanering innan Citygross byggs

Gradvis sanering innan Citygross byggs

Ringcentralenfastigheten där Citygross ska byggas är förorenad och måste saneras. Den mest miljöfarliga verksamheten har skett i regummeringsverkstaden i Däckias byggnad vid Kristianstadsvägen som ska undersökas och saneras efterhand som den rivs.

Rivningen går framåt på en del av fastigheten Macken. Foto: Urban Önell
Rivningen går framåt på en del av fastigheten Macken. Foto: Urban Önell

Kunskapsporten har sålt fastigheterna Macken 12-14 till Fastighets AB Centur. Fastighetsbolaget ägs till hälften av byggbolaget Peab och till hälften av Balder som liksom Kunskapsporten ingår i den stora koncernen Selingruppen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Peab, som också har uppdraget att riva och bygga på fastigheten, har nyligen börjat riva de andra byggnaderna, som inte anses förorenade. Målsättningen är fortfarande att Citygross ska stå klart hösten 2016.

Marken är inventerad och klar och där hittades en oljeförorening som ska grävas bort.

Men arbetet med Däckiabyggnaden kan inte starta förrän i slutet av sommaren på grund av de upptäckta föroreningarna.

– Saneringen av byggnaden är väldigt komplex. Viss inventering har gjorts i förväg, men det mesta måste göras efterhand, berättar miljöinspektör Kristin Kröyer.

Däckiabyggnaden längs Kristianstadsvägen är förorenad och måste rivas etappvis efter att provtagningar gjorts på byggmaterialet. Foto: Urban Önell
Däckiabyggnaden längs Kristianstadsvägen är förorenad och måste rivas etappvis efter att provtagningar gjorts på byggmaterialet.

Hon har tidigare ställt krav på kompletterande undersökningar, men nu har miljökontoret och fastighetsägaren kommit överens om förutsättningarna. Rivningen ska gå till så att när en förorening upptäcks avbryter de ansvariga arbetet och ringer omedelbart till miljökontoret som kommer och tittar. Föroreningarna måste avgränsas genom provtagning och analys.

Om föroreningshalterna understiger riktvärdet för mindre känslig markanvändning kan byggnadsmaterialet återanvändas  inom området. Om det ska återanvändas någon annanstans måste värdena underskrida ”nivå för mindre än ringa risk” enligt Naturvårdsverkets handbok.

– Om det inte ska återanvändas måste det till deponi, säger Kristin Kröyer.

En provtagningsplan har gjorts upp. Enligt den ska förekomsten av följande ämnen undersökas: PAH, alifater, aromater, BTEX, tungmetaller och VOC-48. De tidigare proverna har tagits via håltagning genom hela bjälklaget. Faktablad om de ämnen som använts i regummeringsverkstaden visar att flera av dem både är giftiga för människor och natur, irriterande för luftrören och explosiva.

Hur mycket föroreningar som finns i byggnaden är svårt att säga idag.

– Det har varit svårt att komma åt att inventera eftersom det stått grejer kvar. Men det som hittills uppmätts har inte varit alarmerande, säger Kristin Kröyer.

Hon konstaterar att den här typen av sanering tar längre tid än om alla provtagningar var klara och förorenade partier borta innan rivningen började.

Frågan är dock vilken kontroll miljökontoret har här.

– Så länge vi har ett bra samarbete funkar det. Det är inte sämre än annan tillsyn. Men vi kommer också att vara på plats oanmälda, förklarar Kristin Kröyer.

De gamla byggnaderna på Ringcentralenfastigheten ska ersättas av ett nytt Citygrosskomplex och tidsplanen ska hållas, enligt projektledaren Alexander Klein.
De gamla byggnaderna på Ringcentralenfastigheten ska ersättas av ett nytt Citygrosskomplex och tidsplanen ska hållas, enligt projektledaren Alexander Klein.

Kunskapsportens fastighetschef Alexander Klein är fortfarande projektledare för bygget, trots att Kunskapsporten inte längre är ägare.

– Vi hanterar det här i största samförstånd med miljökontoret, säger han.

Han räknar inte med att saneringen ska innebära någon försening av projektet.

– Det har sagts att Citygross ska stå färdigt till påsk 2016, men det är en felaktig uppgift. Vi har hela tiden planerat för hösten 2016, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se