torsjö live

Fler kreativa idéer för Hovdalaområdet

Fler kreativa idéer för Hovdalaområdet

Naturtrolleri med talande stubbar, unika boendemöjligheter på vattnet, i luften och under mark, designade vägar, bryggor i Hovdalaån och flytt av byggnader från Hembygdsparken till Hovdala. Det är några av idéerna som diskuterats i ett natur- och friluftsråd med kommunala tjänstemän som arbetat vidare med Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden, antaget av fullmäktige 2004.

– Nu måste vi sätta oss ner och ha en politisk diskussion om Hovdala inför framtiden, över blockgränserna, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Inga politiska beslut har tagits om Hovdalaområdets utveckling sedan 2004. Det är därför fortfarande utvecklingsprogrammet som tjänstemännen har att utgå ifrån, även om de idag vill tona ner dess betydelse. Många av visionerna i programmet är kontroversiella, exempelvis avverkning av skogen vid Solhem, mellan Guldkusten och Tormestorps båthamn, för att bygga en camping, lyxiga övernattningsstugor för turister som söker ”det goda livet”, konstgjorda stengärden och ett stort äventyrsland med linbana.

– Man bör väl beakta att när de handlingarna antogs var det lite andra idéer som präglade området. Det är inget som vi använder dagligdags, men vi jobbar i nära dialog med natur- och friluftsrådet, säger Kent Johannesson, vd på kommunala bolaget Hibab som äger och förvaltar Hovdalaområdet.

Natur- och friluftsrådets idéer verkar dock inte mindre fantastiska.

Övernattning för sju miljoner

För ett par år sedan hade Hibab kontakt med en entreprenör som var intresserad av att satsa på boende i den gamla hantverksbyn Broslätt. Det var då tal om både att renovera Boketorp och att bygga fristående så kallade eremitkojor som skulle kostat cirka sju miljoner kronor.

– Vi gick inte i mål med det på grund av att det blev för höga kostnader. Det är en politisk fråga om det ska bli något nästa steg med boende, förklarar Kent Johannesson.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill snarast diskutera Hovdalaområdets framtid. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill snarast diskutera Hovdalaområdets framtid. Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim konstaterar att Hovdalaområdets framtid blev aktuell på nytt vid budgetdiskussionerna i början på juni då den borgerliga alliansen föreslog en försäljning av området.

– Frågan lär aktualiseras igen i budgetdiskussionerna i höst. Hovdalaområdet är oerhört viktigt. Jag anser att Hässleholms kommun ska fortsätta äga det, en viss rådighet över området är viktigt. Vi måste också titta på utvecklingsprogrammet, säger hon.

Hon vill att Hovdalaområdet ska behålla sin lugna miljö.

– Jag tycker inte att det ska säljas ut och exploateras, även om besöksnäringen spelar en stor roll. Jag tror att det vi stressade människor behöver är just det här lugnet och den orörda naturen, säger hon.

Bjarne Öhrling, på kommunens tillväxtavdelning,  är en av de främsta idésprutorna i Natur- och friluftsrådet och fanns också med i dess föregångare Hovdala rådsgrupp. Det var Bjarne Öhrling som kom med idén om att bygga trädhuset inför Bodagarna 2006.

2010 lade rådet många timmar på hans förslag om en trappa för Hovdalas utveckling, där boende, arkitektur, mat, naturvård, upplevelser, evenemang, sysselsättning med mera spaltades upp i fem steg.

Det första steget är enkelt, exempelvis traditionell camping och en kiosk, sedan ökar standarden med vandrarhem, trädhotell, designat boende i naturen och slutligen unikt designat boende med höga ekologiska kvaliteter och en bebyggelseplan för hela området. Här finns också ”ägget”, Öhrlings idé om en övernattningskoja i äggform, ett ”kärleksnäste” som skulle placeras nära vattnet vid Solhem.

Matspalten utvecklas med kafé och restauranger i flera nivåer. På sikt handlar det om helårsverksamhet med boende, mat och programverksamhet, för onlinebokning med omedelbar incheckning.

Hisnande upplevelser

Naturtrolleriet och de talande stubbarna ingår i femte nivån på upplevelsetrappan. Tidigare i denna spalt finns bland annat höghöjdsbanor, hundspannsturer, astronomiska guidningar på natten och John Bauer-granskog.

Olika slags upplevelsepaket finns i en spalt där ett kallbadhus nämns. Natur- och friluftsrådet vill dock, enligt protokoll i juni 2010, ha ett annat namn än kallbadhus eftersom ”det är mer än ett bad”.

– Trappan är ett sätt att analysera områdets kvaliteter. Det är för tidigt att säga vad vi ska satsa på, säger Bjarne Öhrling.

Han säger att rådet inte direkt använder utvecklingsprogrammet för Finjasjöbygden.

– Vi jobbar inte efter det, kanske delar av det. Men det krävs att politiken levandegör det. Det har inte tagits så mycket initiativ kring det där, säger han.

Europeisk vandringsfestival

Idag arbetar han och rådet främst med att utveckla vandringsleder i området inför den europeiska vandringsfestivalen Eurorando 2016.

– Det kommer att ta ett antal år att bygga upp detta med service som kommunikationer, vatten, toaletter och boende. Men det finns rätt mycket runt sjön redan, säger han.

Natur- och friluftsrådet arbetar idag mest med vandringsleder kring Hovdala. Foto: Urban Önell
Natur- och friluftsrådet arbetar idag mest med vandringsleder kring Hovdala. Foto: Urban Önell

Enligt Bjarne Öhrling ska ingen skog röjas för att skapa utsiktsplatser.

– Det ska vara naturliga utsiktsplatser, säger han.

Camping eller inte

Han tror inte att campingplats vid Solhem är aktuell längre.

– Jag har inte hört något om den på 15 år. Det kanske inte är bästa platsen för en camping. Jag tror också att vi måste jobba med de entreprenörer som redan finns, säger han.

En campingplats finns dock med i hans trappstegsmodell. Camping och stugby har också högsta prioritet i den konkreta åtgärdsplan som kommunstyrelsen antog kopplad till utvecklingsprogrammet 2004. Prioriterade åtgärder som skulle genomföras efter 2004 var bland annat att förverkliga delar av ”det intelligenta äventyrslandet” och att inleda diskussioner med entreprenörer om byggande av de första uthyrningsstugorna.

Bjarne Öhrling vill gärna se försäljning av turistpaket i samarbete mellan entreprenörer och kommunen i framtiden.

I natur- och friluftsrådet ingår tjänstemän från kommunledningskontoret, fritidskontoret, tekniska avdelningen och Hibab samt Hovdalas slottschef Jens Olsson. Frilagt har förgäves sökt kommunekologen Lars-Erik Williams som är sammankallande.

Föreningar får inte vara med

Hovdala vänner, Göingebygdens biologiska förening och Friluftsfrämjandet har inte fått gehör för sina förfrågningar om delaktighet, trots ett enhälligt politiskt beslut 2005 om att bilda ett Hovdalaråd där de skulle ingå. 2009 ifrågasatte Hovdala vänner, med 300 medlemmar, detta i ett brev till kommunstyrelsens dåvarande ordförande Urban Widmark (M) och bad att få en plats i Hovdala rådsgrupp istället. Svaret blev nej, rådsgruppen vara bara till för att tjänstemännen skulle samordna arbetet internt.

Lena Wallentheim vet inte varför Hovdalarådet inte blivit av.

– Det var före min tid som kommunalråd. Men om man tagit ett beslut får man fråga sig varför det inte genomförts, säger hon.

Ni talar mycket om medborgardialog. Det här handlar väl om dialog?

– Det är absolut viktigt. Men det finns många sätt att jobba med medborgardialog. Jag ska undersöka det här så fort alla är tillbaka från semestrarna. Vi måste prata om vad vi vill med Hovdala i framtiden, säger Lena Wallentheim.

Läs hela Utvecklingsprogram för Finjabygden här: frilagt.se/dokument/finjasjöbygden.pdf

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

4/7 Plan för exploatering av Hovdalaområdet
6/7 Hovdala vänner fick ingen information

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se