torsjö live vers2

Plan för exploatering av Hovdalaområdet

Plan för exploatering av Hovdalaområdet

En omfattande exploatering av naturområdet kring Hovdala beskrivs i Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden som i enighet antogs av kommunfullmäktige i februari 2004. Lyxiga övernattningsstugor för turister som ”söker det goda livet”, campingplats i skogen mellan Guldkusten och Tormestorps båthamn, där en fiskebrygga just lagts ut, konstgjorda stengärden, en omledning av en del av Hovdalaån och omfattande skogsröjning för att skapa utsikt mot sjön ingår i planerna.

Enligt utvecklingsprogrammet ska Hovdala bli ett centrum för livsnjutare. Foto: Urban Önell
Enligt utvecklingsprogrammet ska Hovdala bli ett centrum för livsnjutare. Foto: Urban Önell

Utvecklingsprogrammet verkar ha tystats ner, men delar av det är högst aktuella, bland annat i samband med planeringen av vandringsleder med övernattningsmöjligheter och utsiktsplatser kring Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Delar av området ska utvecklas vidare som attraktiv stadsbygd i Öresundsregionen, står det i  inledningen av det 100-sidiga programmet.

Finjasjöbygden ska bli ett välbesökt besöksmål med skånsk kultur och natur av hög klass. Det talas om en ”livsnjutarkultur”. Samtidigt fastslås att området ska locka både turister och lokalbefolkning.

Programmet togs fram av kommunledningen och har sitt ursprung i nedläggningen av Hässleholms garnison då nya förutsättningar skapades. Över 800 arbetstillfällen försvann och en av visionerna i programmet var att skapa lika många nya jobb.

En idétävling genomfördes år 2 000 på temat ”Hur vill du utveckla Finjasjöbygden?”. Flera av bidragen har bearbetats i utvecklingsprogrammet, främst idéerna från förstapristagaren, landskapsarkitekt Joakim Malmqvist, och andrapristagaren Studio grön.

Förslaget var ute på remiss och bearbetades innan det antogs av fullmäktige. Åtgärderna skulle sedan prioriteras i ett särskilt genomförandedokument.

Inledningsvis beskrivs områdets historia och natur som bevaransvärda. Men sedan övergår tonvikten mer och mer till möjligheterna att göra området attraktivt för turister.

Stora delar av Hovdalaområdet ska återskapas som betesmarker.
Stora delar av Hovdalaområdet ska återskapas som betesmarker.

En del gammal skog ska bevaras, men stora ytor måste ”lättas upp” för att skapa utsikt. Utsiktsplatser föreslås bland annat vid Finja kyrka, Dalleröd, Lörup, vid Stora Oberöd och på Hallarna. Gamla betesmarker ska också återskapas.

Viktigast är att hålla öppet kring slottet och upp mot Finjasjön. Hovdalaån kan göras meandrande norr om slottet, med anslutande våtmarker. Tävlingsvinnarna föreslog också att Hovdalaån skulle ges en ny sträckning, mindre rak och längre västerut än idag och närmare hur den såg ut innan sjön sänktes.

– Idén bör genomföras, om än inte de allra närmaste åren med tanke på kostnader och praktiska problem, fastslår utvecklingsprogrammet.

Tävlingsvinnarna föreslår utplacering av ett antal konstgjorda stengärdesgårdar som görs av metallburar med sten, så kallade gabioner. De ska skapa riktning och avgränsning för ögat i det öppna landskapet och kan även fungera som sittplatser.

– Gabionerna, och det sätt de placeras på, markerar att det är ett nytt landskap –i tiden- som skapas, står det i utvecklingsprogrammet.

Ett attraktivt boende i sjöns närhet, norrut och österut, ska utvecklas liksom goda etableringsmöjligheter för företag som ställer höga krav på sin omgivning. Men huvudsakligen handlar utvecklingen om turism söder om sjön.

Exklusiva övernattningsstugor riktar sig till personer som vill koppla av i en sofistikerad naturnära miljö eller arbeta ostört i några dygn med hög IT-kapacitet. Sex platser pekas ut, bland annat på Äspethöjden med milsvid utsikt och i skogen på en höjd vid Filesjön.

Vid Finja kyrka planeras tre högklassiga torn för fågelskådare, inklusive övernattning, takterass, bastu och grillplats. Tornen sammanbinds av en lång träbrygga som sträcker sig vidare ut i vassen. Förhoppningen är att locka även utländska ornitologer, exempelvis från Tyskland.

Utvecklingsprogrammet talar om ett intelligent äventyrsland med unika, spännande, häftiga och vackra upplevelser såsom linbana, trädtoppsvandring, jättegunga, flotte, älghägn, sommarrodelbana, jättelabyrint med mera. En brygga planeras i Filesjön och ett kulturstråk mellan slottet och Finjasjön, ”kulturens step-stones”.

En diskussion om att öppna jakt för turism har också ingått i programmet. Bland annat skulle personer med jaktlicens från utlandet kunna köpa in sig i älgjakten.

Vid campingplatsen vid Guldkusten planeras en ny badplats.

Enligt utvecklingsprogrammet ska Broslätt återskapas som hantverksby.

Frilagt planerar att följa upp utvecklingsprogrammet under nästa vecka och även publicera dokument.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se