torsjö live

Hovdala vänner fick ingen information

Hovdala vänner fick ingen information

Föreningen Hovdala Vänner, som arbetar för att bevara Hovdalaområdet, hade inte informerats om exploateringsplanerna i Utvecklingsprogram för Finjasjöbygden innan Frilagt uppmärksammade dem.

– Vi kände inte till det här i detalj, säger Hovdala Vänners ordförande Peter Alf som snarast ska ta upp ärendet i styrelsen.

Hovdala vänner har inte fått information om utvecklingsprogrammet med planer på att exploatera Hovdalaområdet. Foto: Urban Önell
Hovdala vänner har inte fått information om utvecklingsprogrammet med planer på att exploatera Hovdalaområdet. Foto: Urban Önell

Utvecklingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige redan 2004 och har inte reviderats sedan dess. Det innehåller långtgående planer på exploatering av naturområdet.

Peter Alf tycker att det är märkligt att föreningen, som bildades kring millennieskiftet, inte fått vara delaktig i diskussionerna.

– Det här måste vi titta på. Jag ska skicka ut programmet till alla i styrelsen, så får vi se om vi kan påverka det på något sätt, säger han.

Det är inte första gången han tycker att det verkar som att kommunen inte vill att föreningen ska vara med och påverka.

– Det finns ett beslut från 2006 om att bilda ett Hovdalaråd med föreningar som är engagerade i Hovdala, som Hovdala vänner, Göingebygdens biologiska förening och Svenska naturskyddsföreningen. Men det har aldrig blivit något, konstaterar Alf.

Hovdala vänner har ändå varit aktiva i vissa diskussioner.

– Vi har haft synpunkter på en del förslag som har kommit upp under åren som gått. Bland annat skrev vi ett förslag om att bilda ett naturskyddsområde. Det togs inte väl emot. Dåvarande kommunledningen påstod att det skulle begränsa möjligheterna för mycket, men så var det ju inte. Det hade gått bra att komma överens om ramarna utifrån de önskemål som fanns, förklarar Peter Alf.

Hovdala vänner reagerade också mot tidigare planer på att sälja Hovdalaområdet till OD Krooks donation, en stiftelse som bland annat äger Vedema friluftsområde. Nu har frågan blivit aktuell igen, i den borgerliga alliansens budgetförslag. Även den här gången är Krook inblandad, men nu föreslås försäljning till Stiftelsen skånska landskap som förvaltar bland annat Vedema.

– Det vore olyckligt att avhända sig området nu, säger Peter Alf.

Han påpekar att området ingår i länsstyrelsens förslag om riksintresse för friluftsliv, vilket borde begränsa exploateringsmöjligheterna, bland annat ifråga om bebyggelse.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

4/7 Plan för exploatering av Hovdalaområdet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se