torsjö live

Reporter JO-anmäler diariesystem

Justitieombudsmannen, JO, får nu bedöma om Hässleholms kommun måste byta diariesystem för att enskilda ska få möjlighet att på egen hand söka bland diarieförda handlingar. En reporter på Kristianstadsbladet begärde att kommunen skulle upplåta en så kallad allmänhetens terminal, en dator där alla intresserade kan få tillgång till diariets allmänna handlingar. Kommunen sa nej. Reportern […]

Ingen utökad strejk för brandmännen

Det blev ingen utökad strejk för landets deltidsbrandmän på fredagen. Konflikten avblåstes sedan Brandmännens riksförbund och Sveriges kommuner och landsting kommit överens om ett avtal. Under konflikten ryckte deltidsbrandmännen enbart ut på larm och utförde inte andra arbetsuppgifter som exempelvis säkring av restvärde efter bränder. Övertidsblockad rådde också. I Hässleholms kommun, liksom på andra håll, […]