torsjö live vers2

Reporter JO-anmäler diariesystem

Reporter JO-anmäler diariesystem

Justitieombudsmannen, JO, får nu bedöma om Hässleholms kommun måste byta diariesystem för att enskilda ska få möjlighet att på egen hand söka bland diarieförda handlingar.

En reporter på Kristianstadsbladet begärde att kommunen skulle upplåta en så kallad allmänhetens terminal, en dator där alla intresserade kan få tillgång till diariets allmänna handlingar. Kommunen sa nej. Reportern överklagade till kammarrätten som avslog eftersom det i kommunens nuvarande diariesystem finns risk att han skulle kunna se sekretessbelagda handlingar. Domstolen meddelade dock också att domen bara gällde om kommunen gjort rätt eller fel utifrån just dessa förutsättningar och inte tog ställning till om databehandlingen borde ha ordnats annorlunda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Reportern hävdar att kommunen måste skaffa ett system som ger allmänheten möjlighet till rättmätig insyn.

– Jag tycker att lagen är ganska tydlig – myndigheter ska både tillhandahålla dator så att enskilda själva kan söka i diariet och skydda sekretessen, säger han.

Han hänvisar till offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

– Att Hässleholms kommuns kommunledningskontor medvetet eller omedvetet valt en IT-lösning som innebär att man inte kan anse sig leva upp till lagens krav, kan rimligtvis inte innebära att kommunen per automatik slipper att efterleva lagen, skriver reportern i JO-anmälan.

Han betonar att bestämmelsen inte är ny, kommunen har haft lång tid på sig att hitta möjligheter att efterleva den och det finns idag myndigheter av betydligt mindre storlek än Hässleholms kommun som klarar detta.

Reportern hoppas att Hässleholms kommun snart ser till att få ett nytt och fungerande system.

– Det skulle vara en väldigt stor hjälp för oss journalister och personalen skulle slippa lägga så mycket tid på att hjälpa oss hitta handlingar, säger han.

Han ser det som en journalistisk uppgift att uppfostra myndigheter i offentlighetsprincipen.

– Det blir också svårare för en kommun att låta bli att diarieföra om allmänheten har tillgång till diariet, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
21/7 Reporter får inte söka i diarium på egen hand

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se