logga-ligg-tjock

Reporter får inte söka i diarium på egen hand

Reporter får inte söka i diarium på egen hand

En reporter på Kristianstadsbladet får inte på egen hand söka efter handlingar i Hässleholms kommunledningskontors diarium. Det meddelar kammarrätten i en dom.

Anledningen till avslaget är att kommunens IT-system är så upplagt att det finns en risk att den som söker i diariet också kan få tillgång till handlingar som inte är allmänna eller som är sekretessbelagda.

Reportern ansåg att kommunen inte skulle slippa att följa lagen på grund av en IT-lösning som inte lever upp till kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt lagen ska en myndighet på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling.

– Detta gäller dock inte om den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar, om det finns risk för förvanskning eller förstöring eller om det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång, skriver kammarrätten i domen.

Kammarrätten prövar inte frågan om kommunen borde ha ordnat sin databehandling på annat sätt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se