torsjö live vers2

Nio års väntan på kulturmiljöprogram

Nio års väntan på kulturmiljöprogram

Intresset för att bevara kulturmiljöer verkar lågt i Hässleholms kommun. Här finns inget kulturmiljöprogram med beskrivningar av byggnader och områden med kulturhistoriskt värde. För nio år sedan föreslog prästen och tidigare riksdagsledamoten Lars-Ivar Ericson (C ) ett sådant genom en motion till kommunfullmäktige. Efter åtta års väntan bifölls motionen – men fortfarande har absolut ingenting hänt i frågan.

Värdefulla kulturmiljöer kan beskrivas i ett kulturmiljöprogram, här Hässleholms station i modelljärnvägens version. Foto: Urban Önell
Värdefulla kulturmiljöer kan beskrivas i ett kulturmiljöprogram, här Hässleholms station i modelljärnvägens version. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige gav tillväxtavdelningen i uppdrag att samordna arbetet med kulturmiljöprogrammet. Men efter mer än ett år har alltså inga initiativ tagits.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Efter Frilagts fråga ska orsaken utredas.

– En kommunikationsmiss, säger Roger Höjendal, näringslivssamordnare på tillväxtavdelningen.

Han har undersökt vart ärendet tagit vägen.

– Det har helt enkelt inte kommit vidare till handläggning, säger han.

Han förklarar att rutinerna nu måste förbättras för hur beslut som tas i kommunfullmäktige följs upp.

– Det kanske berör fler avdelningar, säger han.

Rutinerna ska gås igenom med berörda tjänstemän efter semestrarna. Planen är att uppdraget ska utföras i år.

På stadsbyggnadskontoret är ärendet okänt.

– Ett kulturmiljöprogram borde ligga här, säger Annica Holmberg, planarkitekt.

Varför fick tillväxtavdelningen det här uppdraget? Borde det inte ha varit stadsbyggnadskontoret?

– Tillväxtavdelningens uppdrag är inte att skapa själva kulturmiljöprogrammet, det ska fler avdelningar hjälpa till med, säger Höjendal.

Främst är det stadsbyggnadskontoret som har kompetens inom området.

– Vi ska nog göra en kort utredning här, eller tillsammans med stadsbyggnadskontoret undersöka hur arbetet bör läggas upp och vad det kan kosta för att få ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Höjendal.

Lars-Ivar Ericson (C ) fick vänta i nio år innan hans motion besvarades och fortfarande har ingenting hänt. Foto: Urban Önell
Lars-Ivar Ericson (C ) fick vänta i nio år innan hans motion besvarades och fortfarande har ingenting hänt. Foto: Urban Önell

Lars-Ivar Ericson tycker att hans förslag har fått vänta alldeles för länge.

– Nio år är extremt länge. Det är beklagligt att det inte kommit till skott, säger han.

Han anser att det finns många kulturmiljöer att bevara i kommunen.

– Genom programmet vet kommunen vilka områden som är särskilt angelägna att bevara, skrev han i sin motion i maj 2006.

Han konstaterade att programmet också är en hjälp i kommunens planering och vid bygglovsansökningar och kan bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kulturmiljö och kulturarv.

– Ett kulturmiljöprogram torde stimulera intresset både för kultur- och miljöfrågor och hjälpa till att bevara unika miljöer till kommande generationer. Det känns därför angeläget att Hässleholms kommun upprättar ett kulturmiljöprogram, skrev Lars-Ivar Ericson.

Motionen remitterades först till kulturnämnden som föreslog avslag. 2011 skickades den till miljönämnden som var positivt inställd.

Långsiktigt och strategiskt

– Ett kulturmiljöprogram ger kunskap och kompetens att värdera och planera insatser för underhåll och vård med ett mera långsiktigt och strategiskt förhållningssätt, skrev miljönämnden.

Lars-Ivar Ericson sitter inte längre i kommunfullmäktige och har därför inte haft så stora möjligheter att följa upp sin motion.

– I maj 2014 var jag bara ersättare och kunde inte ens gå upp i talarstolen och säga något om att det gått för långsamt,  berättar han.

Han tror dock inte att fördröjningen beror på dåligt intresse för kulturmiljöer hos kommunpolitikerna.

– Nej, jag tror att det finns mycket uppskattning från kommunens sida för exempelvis hembygdsföreningarnas arbete, säger han.

Det finns de som tycker att kommunen rivit för många gamla byggnader.

– Jag är rätt Tyringe-fixerad eftersom jag bor här, så jag är lite dåligt insatt i vilka byggnader som varit aktuella i Hässleholm. I Tyringe har ingenting försvunnit. Men det finns en risk att kulturen får stryk ibland när det är mycket som kostar. Då måste man tänka på att det är viktigt för framtiden att bevara det historiska, säger Ericson.

Han tror även att historiska miljöer kan locka turister.

– Människor söker det som är lite annorlunda och värdesätter det historiska allt mer idag, säger han.

Han berättar att exempelvis 1500-talsgården i Lilla Tockarp fascinerar besökare från hela världen.

Lars-Ivar har just gått i pension och fyller 67 år imorgon, men tänker inte slå sig till ro. Han har fått en ny tjänst som kyrkoherde i Ringsjö församling i mellanskåne där han börjar den 1 augusti.

Frilagt har förgäves sökt Lena Wallentheim (S) och Irene Nilsson (S) för kommentarer om vart kulturmiljöprogrammet tog vägen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se