torsjö live

Henrik Brink om varför han slutar

Henrik Brink om varför han slutar

Henrik Brink hävdar bestämt att hans avgång som vd för Hässleholms vatten inte har något att göra med de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket.

– Jag har inte heller fått någon kritik från styrelsen om detta, förklarar han i ett mejl till Frilagt.

Länsstyrelsen har uppmanat miljökontoret att åtalsanmäla både Hässleholms vatten och Trafikverket för hanteringen av massorna som innehåller förhöjda värden av bland annat arsenik, bly, koppar, krom, nickel och zink. Miljökontoret måste också förelägga Hässleholms vatten att flytta eller täcka massorna så att föroreningarna inte fortsätter att lakas ut till mark och grundvatten.

Vid ett möte med länsstyrelsen för några veckor sedan sa Henrik Brink, enligt mötesanteckningarna, att det var politikerna som beslutat att återvunna massor skulle användas till en skyddsvall mot översvämningar från Finjasjön. Det medger han inte idag.

– Att politiker skulle fattat ett konkret beslut om att just dessa massorna skulle återvinnas stämmer inte. Däremot finns grundläggande politiska beslut om att arbeta för en god miljö, vilket inkluderar återanvändning när så är möjligt, skriver han nu.

Enligt Henrik Brink är hans avgång inte något dramatiskt.

– Jag har varit vd på Hässleholms vatten i tio år, vilket är en förhållandevis lång tidsperiod. Byte av vd bedömer jag därför kan vara bra både för bolaget och mig, skriver han.

I sitt brev till bolagsstyrelsen om uppsägningen skrev han att bolaget står inför utmaningar som inte matchar hans styrkor.

– Vad gäller det så kan nämnas att jag är va-ingenjör med kunskap och stort intresse för va-teknik. I vd-rollen har mina arbetsuppgifter genom åren allt mindre handlat om va-tekniska frågor. Vad gäller vad som krävs av en ny vd på Hässleholms vatten så tycker jag det vore olämpligt att som avgående vd lämna synpunkter om detta, förklarar han.

På sitt nya jobb på konsultföretaget Sweco kommer Henrik Brink att arbeta mer med teknik. Han svarar inte på frågan om han blivit erbjuden jobbet utan att söka det.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se