torsjö live vers2

Theodores fond tömd och graven misskött

Theodor Stephens, född i ett fattigt hem i Snärshult och sedermera brittisk konsul i Kina, testamenterade en del av sin förmögenhet till fattigvård i Vittsjö socken och till premier åt Vittsjöelever. Av tacksamhet till donatorn beslöt Vittsjö kommun att vårda hans mors grav. Efter den senaste premieutdelningen och sedan ett gravvårdsavtal tecknats för den under […]