Gruppen-3a-328x120

Theodores fond tömd och graven misskött

Theodores fond tömd och graven misskött

Vid årets utdelning av premier till elever på Vittsjö skola var donatorn Theodor Stephens mors gravplats full av ogräs.  Efter ceremonin rensade eleverna bort ogräset. Foto: Ebbe Persson
Vid årets utdelning av premier till elever på Vittsjö skola var donatorn Theodor Stephens mors gravplats full av ogräs. Efter ceremonin rensade eleverna bort ogräset. Foto: Ebbe Persson

Theodor Stephens, född i ett fattigt hem i Snärshult och sedermera brittisk konsul i Kina, testamenterade en del av sin förmögenhet till fattigvård i Vittsjö socken och till premier åt Vittsjöelever. Av tacksamhet till donatorn beslöt Vittsjö kommun att vårda hans mors grav.

Efter den senaste premieutdelningen och sedan ett gravvårdsavtal tecknats för den under flera år vanskötta gravplatsen är pengarna nu nästan slut i fonden som funnits sedan 1923. Nästa år återstår mycket blygsamma summor till premierna, men kanske kan Vittsjöfonden tillföra medel.

De som fick premier i år var, bakre raden från vänster, Hugo Svensson, Annie Grönros och Alice Åberg, främre raden från vänster, Emil Hansson, Elias Svensson, Gabriella Visser och Emmy Norman. Foto: Ebbe Persson
De som fick premier i år var, bakre raden från vänster, Hugo Svensson, Annie Grönros och Alice Åberg, främre raden från vänster, Emil Hansson, Elias Svensson, Gabriella Visser och Emmy Norman.

I slutet på maj delades som vanligt premier från Stiftelsen Theodores fond ut till sju elever i årskurs sex på Vittsjö skola. Eleverna utsågs genom prov i matematik, geografi och historia och fick mellan 1 000 och 2 000 kronor var, totalt 11 500 kronor. Alla elever som får premier måste kunna de fyra räknesätten utantill, enligt reglerna i Theodor Stephens testamente.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För att hedra donatorns minne samlade rektor Per Bengtsson eleverna vid Theodor Stephens mor Pernilla Cronqvists grav där även fadern Tufves namn lagts till. Per Bengtsson berättade om Theodor Stephens liv och lade ner blommor.

Men gravplatsen var full av ogräs och efter ceremonin rensade eleverna bort det. Det blev en hel hink full med maskrosor och annat.

Efter detta och efter artiklar i vittsjobjarnum.nu har Hässleholms kommun, som idag förvaltar fonden, tecknat ett gravrättsavtal med Vittsjö-Verums pastorat. Det innebär vårstädning, riktning på grund av sättningar, ogräsrensning och krattning av grusyta. Ny singel har också lagts på gravplatsen sedan avtalet tecknades. Texten på stenen är dock fortfarande mycket svårläst och mossan växer på staketet kring gravplatsen.

Avtalet diariefördes den 22 juni och kostade 11 500 kronor. Det gäller dock från den 1 januari och för en minsta tid av 15 år, så länge kapitalet räcker. En avgift på 615 kronor kommer att dras varje år.

Efter denna kostnad och årets premieutdelning återstår inte mycket av fonden. Vid årets början fanns cirka 25 000 kronor. 23 000 kronor har alltså använts. En registeravgift till länsstyrelsen på 200 kronor ska också räknas in och cirka 1 800 kronor blir därmed det som finns kvar till nästa års premier.

Räntan för låg

Anledningen till att fonden håller på att försvinna är att kapitalet har använts, inte bara avkastningen som Theodor Stephens föreskrifter sa.

– Räntan blev för dålig, så därför ansökte vi om permutation för att få möjlighet att använda hela kapitalet, förklarar Annette Bergholtz som handlägger ärendet på Hässleholms kommun.

Kammarkollegiet beslöt i januari 2009 att medge permutation, alltså ändringar i testamentets och stiftelsens föreskrifter. Skälet var att avkastningen var så liten att den inte skulle räcka för att tillgodose stiftelsens ändamål på ett bra sätt.

Efter att kommunen ansökt om permutation, men innan beslut var fattat hos kammarkollegiet, var en räddningsaktion på gång. Styrelsen för Harry B Jönssons minnesfond i Vittsjö, numera Vittsjöfonden, ansökte om att få ta över Theodores fond. Dåvarande ekonomichefen i Hässleholms kommun Bengt-Arne Persson svarade nej efter att ha rådfrågat kammarkollegiet som meddelat att det var osäkert om man fick överföra stiftelsen till annan förvaltare. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick också ärendet på sitt bord och ansåg att ansökan om permutation istället skulle vidhållas.

– Kapitalet kan förbrukas över en tioårsperiod, skrev Bengt-Arne Persson i november 2007.

Vid denna tidpunkt fanns cirka 190 000 kronor i fonden.

Socialnämndens ansvar

Det verkar alltså ha gått lite snabbare än väntat att förbruka kapitalet. Efter permutationen delades beloppet så att hälften avsattes till socialnämndens utdelningar till ”verkligt fattiga” i Vittsjö. Behövande kunde ansöka om medel från denna del av fonden som tog slut 2013.

Det är socialnämnden som beslutar om premierna till skolelever också, i samarbete med rektorn på Vittsjö skola som ställer samman frågorna till premieprovet. Det är alltså socialnämnden som beslutar om och hur medlen ska fördelas i nästa års premieutdelning.

– Även om det är lite pengar måste vi nog göra det, enligt testamentet, säger Jennica Juhlin Rignell på socialförvaltningen.

Theodor Stephens mors gravplats rensades från ogräs av elever från Vittsjö skola och har fått ny singel sedan Vittsjö-Verums pastorat tog över skötseln från kommunen.
Theodor Stephens mors gravplats rensades från ogräs av elever från Vittsjö skola och har fått ny singel sedan Vittsjö-Verums pastorat tog över skötseln från kommunen.

Enligt Vittsjö kommuns reglemente för fondens förvaltning skulle fattigvårdsstyrelsen, det vill säga socialnämnden, även ansvara för gravskötseln. Det tycks ha fungerat medan en Vittsjöbo, Kjell Landin,  var ledamot  i socialnämnden och på eget initiativ tog på sig det ansvaret.

Annette Bergholtz tror inte att det skulle fungera om kommunen skulle ansvara för gravskötseln idag.

– Nej, det skulle bara kosta pengar för kommuninvånarna. Det tar tid att sköta stiftelser. Kommunen kan ta ut arvode för det, men det har inte gjorts hittills, säger hon.

Ytterst är det kommunstyrelsen som förvaltar stiftelsen. Irene Nilsson (S), en av den styrande minoritetens ledamöter, kan inte säga om det skulle kunna vara aktuellt att tillskjuta medel för att eleverna ska få lite större premier.

– Om det ligger på vårt bord får vi titta på  det, säger hon.

Claes Ruderstam i Vittsjöfondens styrelse är inte lika tveksam.

– Jag kan inte tänka annat än att det går att ordna, säger han.

Vittsjöfonden har även hjälpt till tidigare då räntan var väldigt låg och premierna blev för små.

– Vi försökte gå in och ta över fonden för att säkerställa premieutdelningen på skolan. Men vi kan kanske inte ge lika höga belopp som kommunen gjort de senaste åren, säger han.

Vittsjöfonden har dock fortfarande gott om pengar att dela ut. Här nallas sällan på kapitalet eftersom avkastningen är god genom placering i värdepapper.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se