torsjö live vers2

Markan kan överleva trots stora skulder

Markanföreningen hade vid konkursen i juni skulder på hela 5,7 miljoner kronor. Tillgångarna värderas till 298 000 kronor. Det visar konkursbouppteckningen som konkursförvaltaren Niklas Sigesgård lämnat till Hässleholms tingsrätt. På onsdag kväll ska kulturchef Anders Rosengren komma med förslag på eventuell fortsatt drift av fritidsgården vid ett sammanträde i beredningsutskottet. När föreningen lämnade in en egen […]

Alger och skum i sjön avskräcker badare

Trots fint väder är det få som har badat i Finjasjön den gångna veckan. Alger och skumbildning avskräcker de flesta. Värst är situationen inte vid Björkvikens officiella badplats utan vid den gamla badplatsen Finjasjöbaden i Sjörröd och vid Maglekärrsbäckens utlopp där utsläppen från reningsverket och Magle våtmark sker. Men både Hässleholms vatten och miljökontoret tonar […]