Protest mot flytt av Hörja fritidshem

Kommunen överväger att flytta fritidshemmet från gamla skolan i Hörja till Röke. Skälet är – för många barn i Hörja. Idag samsas fritids och förskola i lokalerna. Det är så trångt att Hörjabarn har hänvisats till förskolor i Hässleholm. Om fritids flyttas kan förskolan använda hela huset. Men Hörjaföräldrar protesterar nu och påminner om att […]