logga-ligg-tjock

Protest mot flytt av Hörja fritidshem

Protest mot flytt av Hörja fritidshem

Kommunen överväger att flytta fritidshemmet från gamla skolan i Hörja till Röke. Skälet är – för många barn i Hörja.

Idag samsas fritids och förskola i lokalerna. Det är så trångt att Hörjabarn har hänvisats till förskolor i Hässleholm. Om fritids flyttas kan förskolan använda hela huset. Men Hörjaföräldrar protesterar nu och påminner om att de lovades att fritids skulle bli kvar när Hörja skola lades ner. Då byggdes skolan om för drygt tolv miljoner kronor, men uppenbarligen gjordes en felberäkning av befolkningsutvecklingen. Nu väntar ytterligare kostnader på många miljoner.

Sedan Hörja skola lades ner för åtta år sedan har Hörjabarnen gått i Röke skola. Hörja skola byggdes därefter om för att anpassas till förskolebarn. Sedan 2012 har den inrymt förskola för både Röke och Hörja. Både skollokalerna har fritidshem för barn från respektive ort.

Den 10 juni hölls ett möte med berörda föräldrar och andra intresserade i i Hörja. Politiker, tjänstemän och rektorer berättade om läget. De hade två förslag till lösningar, men lyssnade också på föräldrarnas synpunkter och förslag. Föräldrarna hade dock inte i förväg, mer än inofficiellt, fått reda på vad mötet skulle handla om.

Peter Johansson är en av föräldrarna som protesterar mot förslaget att flytta fritids från Hörja till Röke. Foto: Berit Önell
Peter Johansson är en av föräldrarna som protesterar mot förslaget att flytta fritids från gamla skolbyggnaden i Hörja till Röke skola. Foto: Berit Önell

– Om det inte finns barn tillräckligt är det lättare att förstå en nedläggning. Men det borde inte bli sämre kommunal service för oss i Hörja när befolkningsutvecklingen är positiv, säger Peter Johansson som tillsammans med Henrik Hörgerud förberett en skrivelse från Hörjaföräldrarna till kommunen.

Föräldrarna kräver att fritids ska vara kvar i Hörja.

Grav felräkning

De påtalar att kommunen gjort en grav felräkning när förskolan bara dimensionerades för 20 barn. För ett-fem åringar innebär det bara fyra barn i varje åldersgrupp för både Hörja och Röke.

– Så dåligt underlag tror vi aldrig att det har funnits här, skriver föräldrarna.

Kommunens huvudförslag innebär att Röke skola byggs ut så att fritidsbarnen från Hörja får plats där och att skolan, som också är trångbodd, får större lokaler. Det skulle, enligt färska beräkningar från tekniska avdelningen, kosta 6 250 000 kronor.

Kan kosta 15 miljoner

I alternativ två behålls fritidshem på båda orterna, men förskolan delas också upp. Det betyder en dyrare nybyggnad av förskola i Röke för cirka nio miljoner kronor. Troligen måste skolan ändå byggas ut ungefär lika mycket som i huvudförslaget, fritids och skola kan till stor del använda samma lokaler eftersom fritidsverksamheten sker efter skoltid. I värsta fall kan kostnaden alltså bli över 15 miljoner kronor.

I båda fallen har tjänstemännen också tittat på möjligheter att hyra eller köpa befintliga fastigheter i närheten av Röke skola och något av de alternativen kan bli billigare, men har andra nackdelar. Moduler har också diskuterats, men är dyra att hyra.

Förslag från föräldrar

Föräldrarna föreslog bland annat att kommunen skulle undersöka möjligheten att ersätta någon förskoleavdelning med ett ”utedagis”, där barnen mest vistas utomhus och på det sättet minskar lokalbehovet. En mindre barack i Hörja och en i Röke var ett förslag. Ett annat att förlägga all fritidsverksamhet i Hörja, vilket skulle innebära en större nybyggnad där, men också att Röke skola kunde klara sig utan ombyggnad.

– Det är fler Rökeföräldrar som jobbar åt Hässleholmshållet än Hörjaföräldrar som pendlar till Örkelljunga, förklarar Peter Johansson.

Föräldrarna befarar att det finns en risk att gemenskapen i byn splittras om förskolkebarnen inte får plats i Hörja, men också om fritids flyttas till Röke eftersom en del föräldrar som jobbar på annan ort då kan välja att placera sina barn i förskola och fritids där.

Inflyttade och fler födda

Både inflyttningen och födelsetalen har ökat i Hörja.

David Anell och hans familj flyttade till Hörja för cirka ett halvår sedan och berättar att treåriga dottern först fick förskoleplats i Hässleholm, men nu ska få börja i Hörja.

– Vi ville absolut att hon skulle få gå här eftersom det är en lite mindre förskola och det är bra för henne att få lära känna barnen här. Det var fantastiskt skönt att flytta från Malmö och hit och få så nära till skogen, säger David.

Åtta barn i kö

Siffror från april visade att förskolan Växthuset i Hörja hade 37 inskrivna barn och fritidshemmet 15. Åtta barn stod i kö eller omplaceringskö till förskola i Hörja. Lokalerna är dimensionerade för 20 barn på förskolan och 20 på fritids.

Föräldrarna hoppas nu att tjänstemännen tittar på deras förslag till lösningar.

Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, berättar att alla förslagen lämnats över till tjänstemännen som ska utreda vad som är rimligt.

– Frågan är vad som är snabbast, billigast och bäst ur pedagogisk synpunkt, säger han och påpekar att det är bra att ha skola och fritids tillsammans.

Hur mycket är löftet om att ha kvar fritids i Hörja värt idag?

– Bra fråga, jag har inte varit med och lovat något. Det får tas upp i respektive partigrupp, säger han.

Han vet inte heller varför förskolan bara planerades för 20 barn.

– Jag kan inte svara för hur de räknade då, säger han.

Utreder inte föräldrarnas förslag

Ärendet ska troligen tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 17 september och kommer sedan att behandlas i kommunfullmäktige. Hur snart en förändring kan förverkligas är oklart.

Rolf Bengtsson, chef för grundskola och fritidsverksamhet, och barnomsorgschefen Christer Pettersson, som redan i maj fick politikernas uppdrag att utreda saken, har inte tittat på föräldrarnas förslag.

– Det är upp till politikerna om vi ska utreda det vidare, då får vi ta det sedan, nu tittar vi först närmare på de två huvudalternativen, säger Rolf Bengtsson.

Även uteförskola utredd

Sent på tisdagseftermiddagen får Frilagt del av den lokalutredning som tekniska avdelningen gjort åt barn- och utbildningsförvaltningen under sommaren. Det visar sig då att även ett tredje alternativ med uteförskola i Hörja utretts. En enklare byggnad för cirka 25 barn skulle då placeras i Hörja, som ett komplement till den befintliga förskolan, till en kostnad av cirka tre miljoner kronor. Förslaget förutsätter att skolan i Röke byggs ut till en kostnad av drygt sex miljoner kronor, det vill säga totalkostnaden blir drygt nio miljoner kronor.

Utredningen visar också att köp av extern fastighet i Röke skulle kunna vara aktuellt i alternativ två, istället för en ny förskolebyggnad. Kostnad för inköp och anpassning av något av de två tänkta alternativen, den tidigare förskolan Sörgården nära skolan eller den före detta trumbutiken och lanthandeln, beräknas till cirka fem miljoner kronor. Totalkostnaden, inklusive ombyggnaden av skolan skulle landa på drygt elva miljoner kronor.

 

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se