torsjö live

Förfallna hus och ogräs för särskolan

När gymnasiesärskolan i Hässleholm startar höstterminen på måndag är programmet skog, mark och djur inte längre lokaliserat till Önnestad.  Den nya platsen för undervisning och praktik i växtodling finns vid garnisonen och består av förfallna hus med en gård så full av nässlor och annat högt ogräs att det inte går att ta sig in […]